Es convoca una nova sessió informativa sobre el projecte d’habitatge cooperatiu públic que es realitzarà a Palamós

El proper dijous 2 de març, a les 18 h, l’espai municipal polivalent de les galeries Carme (c/ de Dídac Garrell i Tauler, 10, 1r pis) acollirà una nova sessió informativa sobre el projecte d’habitatge cooperatiu públic que es realitzarà a Palamós, el primer de les comarques gironines.

En aquest acte es presentarà les novetats que en els darrers mesos ja s’han anat incorporant en aquest projecte, i serà encapçalat per representants de la cooperativa Sostre Cívic, que el gestiona i promou.

La sessió informativa és adreçada a totes les persones interessades a rebre informació d’aquesta iniciativa, les quals hauran de fer reserva prèvia de localitat al web: sostrecivic.coop/agenda/habitatge-cooperatiu-palamos-reunio-informativa/

Aquesta xerrada informativa se suma a les diverses que s’han anat organitzant darrerament per a poder cercar els futurs socis que se sumaran al nucli impulsor de la Cooperativa específica de Palamós, mitjançant la qual es concretarà el projecte definitiu de construcció de l’edifici d’habitatges.

L’any 2020 l’Ajuntament de Palamós ja va cedir a favor de l’entitat cooperativa Sostre Cívic, un dret de superfície sobre una parcel·la de propietat municipal de 1000 m2 ubicada a l’avinguda de Catalunya (al costat del supermercat Lidl) on es promocionarà, construirà i gestionarà aquest edifici. La cessió dels terrenys va ser acordada per un període de 75 anys, moment en el qual aquests terrenys reverteixen de nou al municipi.

Parc d’habitatges destinat a polítiques socials
L’objectiu d’aquest projecte és el d’incrementar a Palamós el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat respecte a la gent jove, o a col·lectius prioritaris com les famílies monoparentals o majors de 65 anys, per tal que puguin accedir a un habitatge digne, estable i assequible.

El projecte permet que l’accés a aquests habitatges socials sigui en règim cooperatiu de cessió d’ús. D’aquesta manera, els futurs residents en aquest habitatge pagaran mensualment una quota de soci que serà estable i a un preu assequible.

Es tracta de la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu que es realitzarà a les comarques gironines, que preveu la construcció d’un edifici en règim cooperatiu de cessió d’ús, de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 m2 construïts i distribuïts en planta baixa més cinc.

Sostre Cívic
L’entitat Sostre Cívic, és una cooperativa integral d’habitatges i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social que promou projectes d’habitatge, entre d’altres, mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d’habitatges, locals i edificacions per a l’aprofitament i benefici dels seus associats, d’acord amb un model més just d’accés i tinença, no especulatiu, transformador i emparat en els principis de l’economia social i solidària.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp