Es posa en marxa a Palamós una unitat d’agents cívics per promoure hàbits de civisme i convivència a l’espai públic

L’Ajuntament de Palamós ha presentat aquest matí (25/05/16) el projecte d’implementació de la unitat d’agents cívics a Palamós, que es posarà en marxa a la vila el dia 1 de juny.

Es tracta de la primera vegada que s’activa al municipi un servei d’aquest tipus que té com a objectiu corregir aquelles accions que pertorben la convivència en els espais públics.

Els dos agents previstos per a realitzar aquesta funció duran a terme una tasca bàsicament informativa, advertint els ciutadans que mostrin un comportament incívic. L’acció no comportarà cap tipus de sanció econòmica, sinó que pretén sensibilitzar el ciutadà sobre les normes de convivència al municipi. Aquesta unitat coordinarà en tot moment la seva activitat amb la Policia Local de Palamós.

Informació sobre les Ordenances de convivència i via pública
Els agents cívics informaran els ciutadans principalment de les Ordenances de convivència ciutadana a l’espai públic, la de residus i neteja viària, la reguladora de la via pública i la de tinença d’animals.

En aquest sentit es farà principal incidència a conscienciar sobre el correcte ús de les àrees d’aportació de residus, separant les diferents fraccions amb la ubicació al contenidor corresponent o bé el respecte dels horaris per llençar les deixalles.

També s’informarà sobre les obligacions dels amos d’animals domèstics a dur-los lligats, o bé a recollir els excrements dels espais púbics. Altres aspectes que treballaran els agents cívics a Palamós seran les molèsties per sorolls que es provoquen al carrer, habitatges o establiments; o bé el respecte pel mobiliari públic.

Els agents cívics
Els agents cívics actuaran directament al carrer per detectar les problemàtiques allà on es produeixen i amb l’objectiu de minimitzar-les a través de l’explicació de les normes de conducta a qui les infringeixi i reconduir les accions incíviques.

El grup Mifas ha estat l’empresa adjudicatària d’aquest servei la qual aporta els agents cívics. Per a realitzar aquesta tasca l’horari dels agents cívics s’acoblarà a la conveniència que comporti cada acció, i per tant, podran realitzar jornades d’horari continuat, partit o nocturn, segons necessitat.

Les dues persones que faran aquesta funció se’ls distingirà fàcilment per la uniformitat que portaran on es destaca una armilla amb les paraules “agent cívic” serigrafiades a l’esquena.

Els dos agents que formen la nova unitat han rebut formació per conèixer les normatives que hauran de fer respectar i poder informar-ne els ciutadans, així com conèixer el funcionament intern de l’Ajuntament per poder canalitzar les queixes o suggeriments dels ciutadans.

Prova pilot
La implementació de la unitat d’agents cívics que realitza ara l’Ajuntament de Palamós esdevé una prova pilot, que s’iniciarà el proper dia 1 de juny i s’allargarà fins a finals del mes d’octubre, mitjançant la qual es valorarà la seva efectivitat per tal de, posteriorment, considerar l’oportunitat de donar continuïtat a aquest servei al municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat