Es reposen 230 arbres en l’àmbit de la plana de Castell

Aquesta setmana s’ha iniciat el procés de reposició d’un total de 230 arbres de l’àmbit de la plana de Castell.

Es tracta d’una part del total de 550 exemplars que es varen plantar entre els anys 2017 i 2018, dins el projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació d’aquest emblemàtic espai natural palamosí, però que per diversos motius no varen arrelar correctament i han mort.

Aquesta tasca la realitza una empresa especialitzada sota la supervisió de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós. Es tracta de la mateixa empresa que va ser l’adjudicatària del projecte de restauració, i que ara reposa aquests exemplars assumint-ne els costos.

Suros, pins i àlbers
Els exemplars que es planten són suros, pins i àlbers, una tipologia d’arbrat que permet consolidar les espècies que son autòctones d’aquest destacat espai natural de Palamós.

Aquest procés de reposició es realitza ara a l’hivern, ja que és el període de l’any més adequat per a poder plantar aquests arbres, amb les temperatures més adequades per afavorir el seu correcte arrelament.

A banda, el projecte de restauració d’aquest àmbit, també va permetre canalitzar tot un ampli sistema de reg, amb l’objectiu de garantir la irrigació de tot l’arbrat d’aquest àmbit, que és bàsic principalment ara, durant els primers anys d’implantació d’aquests nous exemplars, així com en les èpoques més seques de l’any, amb molta escassetat de pluja.

Projecte de restauració, integració i ordenació de Castell
Durant l’any 2017 i 2018 va tenir lloc la realització del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell, amb l’objectiu de recuperar la riquesa i varietat mediambiental d’aquest destacat espai natural del municipi, potenciant els valors naturals de l’indret i minimitzant els impactes que provoca l’elevada freqüentació de visitants.

Aquest projecte, mitjançant el qual es va realitzar la plantació de 650 exemplars d’arbrat autòcton, també va incloure la millora de la zona d’acollida i d’accés a la platja, així com les obres de portada d’aigua a aquest àmbit.

Un dels elements més destacats d’aquest procés van ser les obres de construcció del nou aparcament d’aquest espai. Una àrea d’estacionament que es va situar en la zona de la plana més propera a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permet una molt millor integració en el paisatge. En paral•lel també es va construir un camí de sauló, que uneix aquest aparcament i la platja, i que esdevé exclusiu per a vianants i bicicletes.

Finançament global del projecte
Aquesta intervenció va tenir un cost global de 700 mil euros, que es varen finançar en un 50% amb les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya, i l’altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l’explotació de l’aparcament que anualment s’habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50 mil cotxes cada estiu.

El projecte també va comptar amb el suport i la col•laboració del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat