14 comunitats de veïns de Palamós ja han sol·licitat poder beneficiar-se d’ajudes Next Generation per a realitzar obres de millora energètica i d’accessibilitat als seus edificis

Durant els darrers mesos tècnics de l’Àrea municipal d’Urbanisme han dut a terme diverses reunions amb els gestors i representants d’una vintena de comunitats de veïns de Palamós, per informar-los de la possibilitat que tenen de concórrer als ajuts europeus, que mitjançant els fons Next Generation, es destinen a finançar obres per a la millora energètica i d’accessibilitat d’edificis.

Per a fer front a aquestes reformes la Generalitat de Catalunya, que gestiona aquest fons, ha atorgat al municipi de Palamós un pressupost d’1.357.800 €.

Catorze comunitats ja s’hi han sumat
Un total de dotze comunitats ja han signat, i dues més ho faran en breu, els convenis mitjançant els quals s’acorda que l’Ajuntament de Palamós assumeix íntegrament el cost de la redacció de la documentació tècnica i la gestió dels tràmits administratius necessaris, bàsics perquè les comunitats interessades puguin participar posteriorment al concurs per a l’obtenció d’aquests ajuts europeus.

Es tracta concretament de l’elaboració del projecte d’obres, del certificat energètic, de l’informe tècnic i del llibre de l’edifici.

Durant aquestes darreres setmanes tècnics urbanístics d’una empresa especialitzada han visitat les dotze comunitats sol·licitants, per tal de poder valorar les necessitats de cada edifici, i iniciar la redacció de la documentació.

Per a fer front al cost que suposa l’elaboració d’aquests treballs previs, l’Ajuntament de Palamós ha previst una partida pressupostària de 65.000 €.

Les obres subvencionades mitjançant aquests ajuts europeus i destinades a la millora energètica i d’accessibilitat, preveuen poder cobrir tot l’edifici amb aïllament tèrmic, per a retallar el consum energètic en un 45%, així com la instal·lació d’ascensors.

Les comunitats de Palamós que es poden beneficiar d’aquests ajuts, són les que pertanyen a la cooperativa “San Martín”, ubicats a l’avinguda Catalunya i al barri de Mas Guàrdies, construïts a la dècada dels anys 70. Es tracta de 13 edificis, que engloben 26 comunitats de veïns, amb un total de 505 habitatges.

Les comunitats d’aquest àmbit que fins ara no s’han acollit a aquesta ajuda, poden sol·licitar-la encara als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palamós, per tal que es puguin iniciar els tràmits al més aviat possible.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp