Finalitza el principal gruix d’obres del projecte de millora integral que es realitza en l’àmbit del Palmar

Durant aquesta setmana ha quedat enllestit el principal gruix d’obres de millora integral del barri del Palmar, que des del passat mes de març s’han realitzat en aquest àmbit, situat entre els barris de l’Eixample i de la Platja i delimitat pel terme municipal amb Calonge.

D’aquesta manera ja ha finalitzat la urbanització de totes les voreres, la instal•lació de fanals, la canalització de serveis, l’asfaltatge dels carrers interiors i el del Mar, així com el pintat de tota la senyalització viaria.

Actualment només resten acabaments puntuals, com l’adaptació dels guals d’accés als aparcaments privats, o les tasques de tapat dels registres de soterrament de la xarxa d’electricitat que en aquest cas és previst que la companyia elèctrica realitzi durant els propers dies.

Al projecte de millora integral només li restarà per a l’acabament definitiu, el fressat i l’asfaltatge del carrer de Nàpols, i l’asfaltatge de la plaça interior del Palmar, on també s’hi ubicarà arbrat. Aquestes tasques tindran lloc durant la primera setmana de setembre.

Arranjament integral
L’àmbit del Palmar es va urbanitzar a la dècada dels 60 i en l’actualitat requeria una actuació urgent en la millora de voreres, asfaltatge i serveis. El projecte d’arranjament que ara s’ha executat ha inclòs doncs la millora de les voreres, de l’asfaltatge, del clavegueram i de l’enllumenat.

Els carrers on s’executa aquest projecte són el del Palmar (en la seva totalitat), del Mar (vorera esquerra en sentit circulació i en el tram entre l’av. del President F. Macià i l’av. de Catalunya).

L’actuació urbanística també inclou el carrer de Nàpols (vorera esquerra en sentit circulació i en el tram entre l’av. del President F. Macià i el c/ de la Indústria); i els carrers de Londres i de Santa Marta (entre el c/ del Mar i el c/ de Nàpols).

El pressupost d’aquest projecte integral d’obres és de 338.400 euros finançats majoritàriament per l’Ajuntament amb un 71%, i la resta, el 29%, mitjançant contribucions especials.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat