Finalitza la construcció del tram de carril bici que enllaça Palamós amb el municipi veí de Calonge-Sant Antoni

Aquesta mateixa setmana han finalitzat les obres de la primera fase de construcció del tram de carril bici que enllaça la via verda des de Sant Joan, amb la zona del Mas Gorgoll i fins al municipi veí de Calonge-Sant Antoni, ampliant d’aquesta manera la xarxa d’itineraris per a bicicletes que ja té Palamós amb els quals s’afavoreix l’ús d’aquest vehicle al municipi i es fomenta la mobilitat no contaminant.

Més de 2 quilòmetres de nou traçat
El nou carril té una longitud total de 2.151 metres i el seu itinerari segueix en paral•lel la riera Aubi en el seu tram més urbà. El traçat d’aquest nou carril bici s’inicia coincidint amb l’enllaç amb la via verda que passa per la zona de la Rutlla Alta, a Sant Joan, i que pel Pla de Torre Mirona prové de l’àmbit de Castell, Mont-ras i Palafrugell.

Des d’aquest punt, la zona industrial de Sant Joan, el carril bici segueix pel carrer de Rafel Savalls que, mitjançant un pas habilitat sota el pont d’accés de la C-31 al municipi, arriba a la vorera del carrer d’Arnau Sa Bruguera, seguint posteriorment amb un tram de superfície de sauló que passa entre la riera Aubi i la carretera C-31 fins a arribar al pont Eiffel, on travessa el tram de la carretera C-256 per enllaçar amb la zona de Mas Gorgoll.

Posteriorment segueix en paral•lel a la carretera C-256 fins a arribar davant la piscina coberta mancomunada, límit del terme municipal de Palamós, on ja connecta amb la via verda de Calonge-Sant Antoni.

El carril bici envolta ara bona part del municipi
Amb la construcció d’aquest nou tram de via verda s’ha aconseguit unir l’anella que formen ara els dos ramals que envolten amb carril bici bona part de la trama urbana de Palamós.

D’aquesta manera el nou itinerari per a bicicletes se suma ara al que ja té el municipi en l’àmbit de la ronda de l’Est i que connecta el nucli urbà amb la zona de Castell i els municipis de Mont-ras i Palafrugell.

Les obres realitzades s’han executat en un període de quatre mesos i han estat a càrrec de l’empresa Mugadas SLU. Aquest projecte també ha inclòs la ubicació de la senyalització viària i del mobiliari urbà.

En una segona fase del projecte i que es podria executar pròximament, és previst poder realitzar tasques d’enjardinament i d’embelliment de tot el nou traçat que ara s’ha construït.

Pressupost d’execució
Aquesta primera fase d’execució del carril bici ha tingut un cost global de 71.000 euros, dels quals l’Ajuntament de Palamós i en col•laboració amb el Consorci de les Vies Verdes, ha aportat 19.000 en concepte d’elements de seguretat i de la senyalització vertical i horitzontal.

La resta del pressupost, 52.000 euros, han estat finançats íntegrament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic (Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat