Finalitzen les obres de consolidació del paviment de sauló situat davant l’escenari del passeig de Mar

L’Ajuntament de Palamós ha finalitzat aquesta setmana les obres de regularització i consolidació del paviment de sauló de la part central del passeig del Mar. El projecte ha estat executat per part d’una empresa especialitzada en obra pública, i forma part de les propostes sorgides mitjançant el procés de pressupostos participats de 2019.

L’actuació s’ha centrat en una superfície de 260m2 que hi ha concretament davant l’escenari existent, la qual està situada en la secció del passeig delimitada entre els carrers de la Mercè i el de l’Avió. Aquest àmbit s’utilitza no només per a la passejada, sinó també com espai de suport a l’escenari, on durant tot l’any es realitzen propostes culturals i lúdiques.

Amb les obres realitzades es permet minimitzar la pols, els esvorancs i els sots que dificulten les activitats que es desenvolupen, amb la qual cosa es redueixen també les elevades despeses de manteniment que suposa l’arranjament sovintejat de la superfície, afectada de manera freqüent per l’erosió, amb l’aparició de corriols longitudinals provocats per l’aigua de la pluja, que acaben arrossegant el material granular que compon el sauló.

Amb aquests treballs també s’ha millorat l’accessibilitat dels vianants entre la vorera i la zona central del passeig del Mar, on s’ha eliminat la canal de recollida d’aigües que fins ara separava aquests dos espais. Aquest element s’ha anivellat amb formigó, i s’hi han instal•lat els tubs interiors per donar continuïtat a la canalització de les aigües de pluja.

Els bancs que hi havia en aquesta zona ara arranjada s’han situat de manera agrupada als extrems del nou paviment, formant conjunts, que des del perímetre permeten als seus usuaris seure mirant cap a la part central de l’espai.

El projecte de regularització i consolidació del paviment de sauló de la part central del passeig del Mar ha tingut un cost global de 25.800 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat