La Brigada Municipal de Palamós realitza una nova fase d’arranjament de diversos trams de panots dels carrers del barri vell

L’Ajuntament de Palamós, mitjançant la Brigada Municipal, està realitzant una nova fase d’arranjament de diversos trams de panots dels carrers del barri vell, després que l’any passat s’executés una acció similar als carrers Pedró, Nou, Roda i Molins, també ubicats en aquesta zona.

Les obres de millora se centren ara dins el perímetre format pels carrers del Pedró, Roger de Llúria, Pagès Ortiz i Mossèn Miquel Costa, on els operaris de la Brigada realitzen l’arranjament d’aquelles zones de panots que presenten desperfectes, que amb el temps i el pas de vehicles han quedat parcialment enfondrats o descalçat de la base i creen desnivells en el paviment.

Aquestes feines es van iniciar a mitjans d’aquest mes de maig i es preveu que finalitzin abans de quinze dies.

Posteriorment aquestes tasques que realitza la Brigada es traslladaran al nucli antic de Sant Joan per l’arranjament dels trams de panots malmesos en aquest àmbit.

Programa de manteniment i millores de la via pública
Totes aquestes actuacions formen part del programa de manteniment i millores de la via pública que durant l’any realitza l’Ajuntament de Palamós i mitjançant la Brigada Municipal, amb el qual es permet actuar en diverses zones del municipi, rehabilitant i millorant voreres, places, carrers i espais públics de la vila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat