La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona cedeix el seu fons documental al Museu de la Pesca de Palamós

La seu del Museu de la Pesca, a Palamós, ha estat el lloc escollit per a l’acte de signatura del conveni de cessió que la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona (FTCPG) fa d’una part del seu fons documental al museu palamosí, que a partir d’ara vetllarà per la custòdia d’aquests documents, garantint la seva consulta i estudi per part d’investigadors.

La signatura de l’acord, que ha tingut lloc aquest matí (14/02/14), l’han materialitzat l’alcaldessa de Palamós i presidenta de la Fundació Promediterrània, que gestiona el Museu, M. Teresa Ferrés; i el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad.

El fons documental de la FTCPG
La part del fons que se cedeix en dipòsit està format bàsicament per arxius que inclouen correspondència, registres comprables, estadístiques de pesca, reculls de premsa, o projectes de pesca, entre altres.

De la documentació cedida per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona (FTCPG) es destaquen les estadístiques de pesca, que detallen els tipus d’espècies capturades als ports gironins, les quantitats i el preu entre els anys 1991 i 2004. També hi ha un recull sistemàtic de les notícies aparegudes en mitjans nacionals relatives a pesca: i que fan referència a quotes de pesca, vedes, conflictes amb països veïns, etc. Dins aquest material es conserven les circulars dels anys 2000 a 2008 que informen de les normatives, legislació i acords presos d’abast estatal.

Cadascun dels temes compilats en relació a la diferent tipologia de pesqueres inclouen amb detall els canvis de normativa o en la legislació, tant les aplicades per l’Estat com les de caire europeu. En són un exemple, les regulacions dels períodes de veda.

En aquest apartat es recull la normativa relativa a pesca difosa pel MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), així com els projectes per a posteriors reglamentacions, obre la captura de garotes o la pesca del corall.

El fons cedit també inclou les Actes de reunions de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors dels anys 2000 a 2007, que fan referència a aplicacions de normes i reglamentacions relatives a la pesca de palangre, arts menors, o quotes de pesca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat