L’Ajuntament de Palamós ajorna el pagament d’impostos municipals

L’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós segueix aplicant mesures d’alleugeriment fiscal que ajudin als ciutadans a pal•liar la frenada en sec de l’activitat comercial, empresarial i laboral provocada per la Covid-19.

En aquesta línia l’Ajuntament de Palamós anuncia l’ajornament del pagament d’impostos municipals. El nou calendari fixat estableix que no es començarà a tramitar el cobrament de les taxes municipals, com a mínim, fins al mes de juny, en un període que s’allargarà fins al mes de novembre.

Aquesta mesura fiscal afecta els tributs que graven sobre: els vehicles de tracció mecànica; els béns immobles (rústic i urbà), la taxa escombraries domiciliàries, els guals i els cementiris; la taxa d’escombraries comercials; l’impost sobre activitats econòmiques; les liquidacions d’ocupació de via pública (taules i cadires o mercaderies), o les liquidacions de mercats.

Nou calendari per al pagament d’impostos municipals
1.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
– Finalització període voluntari: 30 de juny 2020
– Cobrament rebuts domiciliats: 8 de juny 2020

2.- Impost sobre béns immobles (Rústic i urbà), taxa escombraries domiciliàries, guals i Cementiris:
– Període de cobrament en voluntària: 1 de juny a 31 d’octubre 2020.
– Cobrament rebuts domiciliats:
o 1a fracció IBI: 22 de juny 2020
o 1a fracció escombraries domiciliàries, guals i cementiris: 7 de juliol 2020
o 2a fracció IBI: 20 agost 2020
o 3a fracció IBI i 2a fracció escombraries domiciliàries: 20 d’octubre 2020

3.- Taxa escombraries comercials:
– Període de cobrament en voluntària: 1 d’agost a 31 d’octubre.
– Cobrament rebuts domiciliats: es dividirà el rebut en 2 fraccions:
o 1a fracció: 20 agost 2020
o 2a fracció: 20 d’octubre 2020

4.- Impost sobre Activitats econòmiques
– Període de cobrament en voluntària: 14 de setembre a 20 de novembre 2020
– Cobrament rebuts domiciliats: 20 d’octubre 2020

5.- Liquidacions de Mercats (dimarts i fruita i verdura):
o 1r semestre: agost
o 2n semestre: octubre

6.- Liquidacions OVP taules i cadires, mercaderies i altres elements anàlegs:
o 1a fracció: fins al 5 de setembre
o 2a fracció: fins al 20 d’octubre

L’Ajuntament de Palamós també bonificarà la quota tributària de diverses taxes, per tal de reduir-les proporcionalment per mesos complerts en funció del període del qual no s’hagi pogut gaudir del servei o de l’aprofitament.

Es tracta concretament de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus comercials, de la Taxa per l’ocupació de la via pública per Mercats i de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, mercaderies i altres elements.

Aquest nou període tributari per aquests conceptes s’emmarcarà des de la declaració de l’estat d’alarma fins a l’aixecament de la suspensió que faci possible reprendre de nou l’activitat econòmica.

A banda s’amplien fins al 20 de maig els terminis de pagament dels deutes tributaris per liquidacions practicades per l’Ajuntament de Palamós que no haguessin conclòs el passat 18 de març.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat