L’Ajuntament de Palamós aprova el projecte de la segona fase d’obres d’urbanització d’un sector de la Fosca

L’Ajuntament de Palamós va aprovar dimarts passat, en el ple corresponent a aquest mes d’abril, el projecte de la segona fase d’obres d’urbanització d’un sector de la Fosca, un àmbit principalment de segona residència ubicat al nord del municipi que s’estén darrere la platja que li dona nom.

Aquestes obres donen continuïtat a les que es varen realitzar l’any 2003 en un altre sector de la Fosca. La nova fase se centra ara als carrers inclosos dins el sector delimitat per la carretera de La Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de La Fosca i el carrer de l’església de La Fosca.

L’objectiu principal de l’actuació és el de completar la xarxa viària, ja que alguns dels carrers inclosos encara estan pavimentats amb sauló, actualitzant les infraestructures i serveis a tot l’àmbit i adequant les xarxes als nous requisits tècnics i normatius. A principis d’aquest any l’Ajuntament de Palamós va fer reunions informatives amb els veïns del sector afectat per tal d’informar-los de les actuacions previstes i per a poder recollir aquelles propostes o suggeriments que es poguessin sumar al projecte.

El projecte aprovat inclou actuacions concretes segons les necessitats de cada carrer. La proposta viària planteja, a més de petites afectacions per adaptar l’amplada d’alguns dels vials ja previst en el POUM, carrers de circulació rodada amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda amb panots 20×20.

També s’executaran carrers i passatges, denominats de prioritat invertida, amb plataforma única i tractament superficial de formigó acolorit.

El projecte de la segona fase d’obres d’urbanització d’aquest sector de la Fosca inclou poder perllongar els trams finals dels carrers Dues Palmeres i el de l’Església de la Fosca, ara sense sortida, per tal de connectar-los amb el Camí vell de la Fosca.

Precisament aquesta actuació ha comportat la redacció d’un expedient d’expropiacions que també va ser aprovat en el ple municipal de dimarts passat.

També s’actuarà en l’instal•lació d’enllumenat, construcció de les xarxes separades per a aigües residuals i plujanes, millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable i soterrament de les xarxes elèctriques i de telèfon.

La proposta d’urbanització inclou el condicionament de dues zones verdes, una al davant del cementiri on s’inclou un nou espai d’aparcament amb llambordes, i una zona de lleure central que s’unirà amb els carrers que l’envolten mitjançant un camí per a vianants amb una escala per salvar el desnivell. L’altra zona verda se situarà al carrer de l’Església i inclourà també un recorregut per a vianants. En tots dos espais s’instal•larà mobiliari urbà amb bancs i papereres.

Totes aquestes actuacions tenen un pressupost global de 3.337.690,75 €. El termini d’execució de les obres és de setze mesos, i es preveu que es puguin començar a executar el setembre de 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat