L’Ajuntament de Palamós executa l’ampliació de la vorera en l’àmbit de l’escola Vila-romà

L’Ajuntament de Palamós va iniciar ahir (27/12/2018) les obres d’arranjament d’un tram de la vorera del carrer Riera, concretament el tram dret en sentit circulació que connecta l’accés principal de l’escola Vila-Romà amb el límit del carrer Arnau Sa Bruguera.

Anteriorment ja es va arranjar el tram de la mateixa vorera comprès entre l’entrada de l’escola fins al límit amb el carrer de la Font.

Les obres actuals seguiran el criteri de les que es varen fer, amb l’objectiu d’ampliar-la per a millorar la mobilitat dels alumnes i usuaris de l’escola i centre d’adults.

Millora de l’accessibilitat i la seguretat
L’objectiu del projecte és millorar l’accessibilitat i potenciar la seguretat dels vianants amb la reforma d’aquest segon tram de vorera molt utilitzada pels alumnes del centre i les seves famílies per a l’accés a peu a l’escola.

Les obres es basen en l’ampliació de fins a 1,6 metres de la vorera, substituint l’anterior que tenia una amplada només d’un metre. Es fa amb rigola de formigó i paviment de panot vermell. Els treballs es complementaran amb la millora de l’enllumenat i la xarxa de telecomunicacions del carrer.

El projecte no afecta el nombre d’estacionaments de vehicles d’aquest tram que se seguiran ubicant com fins ara davant d’aquesta vorera.

La durada prevista per a l’execució d’aquests treballs és de dos mesos, i la seva actuació té un cost global de 37.214,91 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat