L’Ajuntament de Palamós i el Consell Comarcal del Baix Empordà renoven l’acord de col•laboració per a la gestió del Centre Obert del municipi

Ahir dimarts, 19 de novembre, l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa Ferrés; i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català, van signar el conveni de col•laboració que permet donar continuïtat pel curs 2013-2014 del servei de Centre Obert, que es va posar en funcionament a Palamós el mes de març de 2011.

L’acord estipula la titularitat del servei a càrrec de l’Ajuntament de Palamós, mitjançant l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que a banda també hi aporta els locals on té lloc l’activitat, així com el pressupost necessari per cobrir la contractació de les dues Educadores Socials que programen, executen i avaluen les activitats que s’hi realitzen. Per la seva banda el Consell Comarcal del Baix Empordà es responsabilitza de la gestió del servei.

El Centre Obert
Actualment el Centre Obert de Palamós, ubicat a l’Espai Polivalent del barri de Pla d’es Pla, atén a 24 infants del municipi en edats compreses entre 6 i 12 anys, dividits en dos grups. Els més petits de 6 a 8 anys són infants que estan cursant 1r, 2n i 3r de primària; i el grup de grans de 9 a 12 anys està constituït per infants que estan cursant 4rt, 5è i 6è de primària.

El Centre Obert dóna suport i complementa la tasca feta des dels centres escolars, els professionals d’Acció Social i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i adolescència. La seva activitat té lloc sempre fora de l’horari escolar, concretament de dilluns a divendres de 17 a 20 h.

Les derivacions a aquest servei es realitzen a través de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, ja que tots els infants que hi assisteixen són atesos per aquest servei, que alhora, es coordina mensualment amb les escoles de la vila per tal de detectar possibles infants en situació de risc social.

Des del Centre Obert es treballa la integració social i comunitària dels infants, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, hàbits d’higiene, hàbits alimentaris i hàbits de treball. També, s’estimula la creativitat per promoure el creixement personal de cada infant. Mitjançant les educadores responsables d’aquest servei es permet intervenir des de la quotidianitat de l’infant, és a dir, es treballen els diferents àmbits que formen la seva personalitat a partir de les necessitats detectades.

La tasca pedagògica i social del Centre Obert
Aquest projecte dedica una part de les seves activitats al reforç escolar per tal d’adquirir hàbits que facilitin els aprenentatges dels infants. Aquest espai permet treballar l’atenció, concentració i la memòria reforçant els aprenentatges escolars a través dels deures diaris o bé mitjançant fitxes, i quaderns. Des de l’àmbit social es potencia la participació dels joves en activitats de caràcter lúdic, esportiu i cultural.

Un dels objectius d’aquest projecte és orientar, acompanyar i implicar a les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles realitzant una tasca educativa, preventiva i integradora. Es tracta que l’infant pugui desenvolupar la seva autonomia i per aquest motiu, es treballarà el desenvolupament de les habilitats socials mitjançant un procés d’aprenentatge que es portarà a terme en les diferents activitats i dinàmiques del centre.

En aquest sentit es realitzen entrevistes i es fa un seguiment amb les famílies per tal d’implicar-les en el procés educatiu dels seus fills i filles, així com mantenir-les informades de l’evolució dels infants al centre.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat