L’Ajuntament de Palamós informa els ciutadans sobre el pressupost municipal de 2016

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat la distribució per als domicilis de la vila d’un tríptic informatiu sobre el pressupost municipal de 2016. L’objectiu d’aquesta proposta és la de donar a conèixer de primera mà a la ciutadania i de manera resumida com es canalitza l’administració dels recursos econòmics de la vila, així com el finançament de projectes i serveis municipals.

La informació que inclou aquest desplegable és referida als ingressos i despeses, així com a les inversions, on es destaquen les activitats socials, l’atenció a les persones i la convivència, així com les millores a la via pública.

Pressupost municipal de 2016
L’Ajuntament de Palamós va aprovar a mitjans del mes de desembre passat el document que recull el pressupost municipal d’enguany que puja a un total de 22.571.950 €.

El pressupost de 2016 reflecteix l’objectiu de prioritzar el servei al ciutadà alhora que manté el control de l’endeutament, destinant un total d’1.550.000 euros d’aquest pressupost a inversions.

En l’apartat de les inversions es destaca les millores en l’atenció a les persones més desfavorides amb clara vocació no només assistencialista sinó d’acompanyament per a la inserció social i laboral; o bé la realització d’un pla director de millores i manteniment de la via pública a diferents barris amb l’arranjament places, voreres, asfaltatge, i campanyes de neteja complementària.

L’Ajuntament també inclou l’activació econòmica local amb la dinamització turística del municipi aprofitant els valors paisatgístics, mediambientals i culturals; i la potenciació de la convivència i la participació de la societat local, fomentant la comunicació amb els ciutadans, i facilitant l’accés a l’administració, la millora de l’atenció presencial i la comunicació digital.

Congelació d’impostos i de taxes
Les Ordenances Fiscals que regulen els impostos i taxes que han de pagar els ciutadans anualment per diversos conceptes, prestacions i serveis que el consistori ofereix, es mantenen enguany amb els mateixos imports que el 2015 o fins i tot per sota, amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal als ciutadans.

La congelació afecta tributs com l’IBI o les escombraries, mentre que les plusvàlues o les llicències d’activitats es varen rebaixar entre un 15 i un 10 % respectivament.

Només la taxa pel subministrament d’aigua va reflectir un lleuger increment del 0’5% a conseqüència de l’aplicació a la tarifa de l’augment del preu de la compra d’aigua en alta. En aquest cas també cal destacar que es varen millorar les condicions d’accés a la “tarifa social” en els rebuts de l’aigua.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

15/04/2024

Relacionades per entitat