L’Ajuntament de Palamós inicia el procés definitiu per a l’obtenció de la titularitat municipal de la Pineda d’en Gori

L’emblemàtic espai natural i paisatgístic de la Pineda d’en Gori, situat en el litoral palamosí entre Sant Esteve de La Fosca i S’Alguer, passarà a ser de titularitat municipal el proper mes de febrer un cop s’aprovi definitivament el projecte de reparcel•lació que ha sol•licitat la propietat dels terrenys i que ara es troba en període d’informació pública.

D’aquesta manera i fruit d’un acord inclòs en la darrera revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i establert entre l’Ajuntament de Palamós i els propietaris privats de la Pineda d’en Gori, el municipi obté com a públic i de manera definitiva un total de 29.272 m2 d’aquest espai corresponents a la pineda i a tot el seu àmbit litoral.

Un cop registrats amb la titularitat municipal aquests terrenys restaran amb la qualificació de zona verda i per tant preservats definitivament de la possibilitat de ser urbanitzats.

El conveni establert preveu que a canvi de la cessió pública d’aquest espai de quasi 30 mil metres quadrats la propietat pugui construir a la part posterior d’aquest àmbit, concretament en una zona que dóna continuïtat a la urbanització ja existent de La Fosca.

Aquest projecte de reparcel•lació se situa en paral•lel a la zona delimitada entre la carretera de Sant Esteve i el camí Cap de Planes (a tocar del càmping King’s). En aquest espai d’11.541 m2 es preveu la construcció de 72 habitatges distribuïts en tres blocs de planta baixa i tres plantes pis.

UN LLARG PROCÉS INICIAT L’ANY 1986
Amb aquest acord l’Ajuntament de Palamós tanca un llarg procés iniciat l’any 1986 en el qual l’antic Pla General d’Ordenació Urbana Municipal ja preveia la possibilitat de l’aprofitament urbanístic d’una part de la Pineda d’en Gori, atorgant als seus propietaris uns drets edificadors.

Coincidint amb l’any 2001 l’Ajuntament de Palamós inicia el projecte de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i de manera paral•lela obre un procés mitjançant el qual poder aconseguir preservar de construccions el màxim espai de la Pineda d’en Gori.

L’abril de 2004 la Generalitat atorga a Cala S’Alguer la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) que inclou també i dins la seva zona de protecció la Pineda d’en Gori.

Durant la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) l’Ajuntament de Palamós negocia amb la propietat d’aquests terrenys un projecte urbanístic més sostenible que el previst en el passat.

Mitjançant les negociacions establertes l’acord final del conveni va permetre reduir el sostre edificable inicial i es va incrementar l’espai de cessió pública, que ara, un cop s’aprovi definitivament el projecte de reparcel•lació, els 30.000 m2 de la Pineda d’en Gori passaran a ser de titularitat municipal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat