L’Ajuntament de Palamós inicia l’arranjament de la vorera del carrer de Pere Joan i prepara el nou pla d’asfaltatges

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana les obres d’arranjament de la vorera del carrer de Pere Joan, concretament en el seu tram comprés entre el carrer de Carmel i l’avinguda del President Lluís Companys.

L’actuació és a càrrec d’una empresa especialitzada que ha previst un termini d’obres de tres setmanes. El projecte inclou l’enderroc de l’antiga vorera i la construcció d’una totalment nova, concretament la ubicada a l’esquerra d’aquest carrer en sentit circulació.

Amb la renovació per complet el paviment es permetrà ampliar la superfície de pas, que superarà el metre en tot el seu traçat, garantint una millor mobilitat i seguretat dels vianants en aquest àmbit.

Nou pla d’asfaltatges
Aquesta feina és prèvia a l’execució d’un nou pla d’asfaltatges al municipi, que es durà a terme un cop finalitzada la construcció de la vorera, i que a banda del carrer de Pere Joan, també inclou el carrer Ametlla de Mar, el tram del carrer de Joan Vilar (entre el carrer de Conrad Pallí Batet i el carrer de Rentadors); així com diferents zones de les avingudes de Catalunya i de l’Onze de Setembre.

El projecte d’asfaltatges preveu el fressat i repavimentació d’aquests espais amb l’objectiu de millorar el nivell de servei dels diferents trams de carrers afectats, tenint en compte el volum de trànsit diari, la seva tipologia i el grau de deteriorament de la capa de rodadura.

Cal destacar que el material resultant del fressat del paviment es reaprofitarà per a la regularització de la superfície al Carrer Maria Aurèlia de Capmany i l’aparcament del Carrer Riera, tots dos construïts amb base de sauló.

El pressupost global de la reurbanització de la vorera del carrer de Pere Joan i del nou pla d’asfaltatges és de 156.454 €.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat