L’Ajuntament de Palamós proposa mantenir l’actual edifici de l’escola Vila-romà per a destinar-lo a usos docents

L’Ajuntament de Palamós vol aprofitar l’actual edifici de l’escola Vila-romà, a Sant Joan, per tal de destinar-lo a usos formatius, ubicar-hi l’Escola d’Adults del municipi i els serveis de l’Aula d’Aprenentatge, depenents de l’Àrea municipal d’Ensenyament, donant continuïtat d’aquesta manera a l’activitat formativa i docent que sempre ha tingut aquest equipament.

CONSENS EN LA PROPOSTA
El consistori ha fet la sol•licitud als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat a Girona que ho ha valorat positivament i es preveu poder tancar un acord.

Aquesta proposta també ha estat molt ben valorada pel Consell Escolar de l’escola Vila-romà que considera molt encertat l’aprofitament educatiu que encara pot tenir per a la vila aquest equipament.

L’objectiu és el de no enderrocar l’immoble, tal i com es tenia previst, i poder aprofitar les seves instal•lacions un cop entri en funcionament el nou edifici de primària d’aquesta escola que actualment s’està acabant de construir i que es preveu que estigui totalment enllestit a finals del proper mes de març.

Amb la proposta d’ubicar l’Escola d’Adults del municipi a l’actual edifici de l’escola Vila-romà es resol el problema de manca d’espai i d’instal•lacions que actualment té l’Aula d’Aprenentatge, sumats a la despesa de lloguer d’aquest equipament situat en un edifici de titularitat privada del carrer de Salvador Albert i Pey.

Aquesta iniciativa esdevé també alternativa temporal al projecte de reforma de l’Arbreda que inclou entre altres l’Edifici de la Ciutadania on en un futur és previst ubicar aquest serveis i que l’Ajuntament de Palamós ha posposat a l’espera de poder habilitar partides d’inversió en propers pressupostos.

OBRES DE CONDICIONAMENT
En l’actualitat els Serveis Tècnics municipals estudien aquelles obres de condicionament que caldria realitzar per tal d’habilitar l’actual edifici de l’escola Vila-romà al seu nou ús, i principalment centrat en el accessos a l’edifici que serien totalment independents als del centre de primària per tal de no interferir en l’activitat escolar.

És previst que aquestes obres s’incloguin dins els projectes que l’Ajuntament de Palamós sol•licitarà per a ser subvencionats enguany mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat