L’Ajuntament de Palamós recorda les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en base a la declaració d’estat d’alarma

En base a aquesta disposició l’Ajuntament de Palamós informa que se suspendrà el mercat de roba de dimarts, restant només aquelles parades de venda exclusiva d’alimentació. També es tancaran tots els parcs infantils del municipi, les pistes de bàsquet del passeig, l’skate parc, així com les fonts ubicades a la via pública i les dutxes de les platges.

Davant les restriccions de mobilitat l’Ajuntament de Palamós i l’Assemblea local de Creu Roja garantiran el transport de menjar a les persones grans que viuen soles o amb problemes de mobilitat que no es poden moure del seu domicili, amb un servei de càtering que els permeti assegurar l’arribada dels aliments i cobreixin les necessitats bàsiques d’aquestes persones.

Cal recordar també que durant el proper 15 dies la mobilitat de les persones es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Qualsevol altra activitat anàloga es farà individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats anteriorment referides o per al repostatge en benzineres o estacions de servei.

És limita l’obertura de comerços exclusivament aquells de primera necessitat amb venda d’alimentació, menjar a domicili, begudes, estancs, farmàcies, metges, òptiques i perruqueries.

Quan es facin compres caldrà evitar aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà el mínim i imprescindible per realitzar la compra necessària. Es recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat