L’Ajuntament de Palamós suspèn el cobrament d’alguns tributs municipals fins a la finalització de la crisi del coronavirus

Amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Palamós segueix aplicant mesures que permetin pal•liar als ciutadans, i en tot allò que sigui possible, algunes de les conseqüències d’aquesta situació.

Des de l’àrea de Serveis Econòmics, s’ha acordat ajornar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, el qual es postposarà el seu cobrament fins un cop finalitzat l’episodi provocat per la pandèmia, moment en el qual es determinaran quin serà el calendari de cobrament.

Un altre dels conceptes que s’inclouen en aquestes mesures és el de la taxa d’ocupació de via pública d’activitats econòmiques, la qual es retornarà als titulars dels establiments que exercien aquesta ocupació, els imports corresponents als dies que no hi ha hagut activitat, ja que han restat tancats tal com decreta l’estat d’alarma.

Aquest tancament també ha afectat la llar d’infants municipal “L’Estel de Mossèn Gumersind”, les taxes de la qual es procediran a retornar o a compensar a les famílies, aquells imports corresponents als dies que aquest centre ha restat sense activitat.

L’Ajuntament de Palamós valorarà la possibilitat de suspendre o posposar altres tributs municipals si l’afectació del coronavirus persisteix en el temps.

Cal recordar també que la Companyia Aigües de Palamós compta amb un fons de 10.000 euros destinats a poder donar suport a aquelles famílies amb poca capacitat econòmica que no puguin fer front al pagament dels rebuts d’aquest servei, i que ara, amb motiu de l’afectació de la crisi del coronavirus, puguin sol•licitar.

També des de l’Ajuntament de Palamós s’ha acordat, amb l’empresa concessionària de la gestió dels aparcaments d’horari limitat del municipi, deixar no operativa, per tant sense haver de pagar per aparcar, la zona verda de l’àmbit de l’hospital de Palamós, Mas Guàrdies i Cases Noves, l’única zona d’estacionament tarifat que en aquesta època de l’any està en servei a Palamós.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat