Les empreses i autònoms de Palamós ja poden sol•licitar a l’Ajuntament els ajuts econòmics per la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Palamós ha obert la convocatòria extraordinària d’ajuts econòmics destinats als comerços, les empreses i els autònoms del municipi (uns 350), amb l’objectiu de pal•liar les conseqüències econòmiques generades per la suspensió o tancament de les activitats comercials i de serveis, a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma decretat davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Es tracta d’un paquet global de 295.000 € que es distribueixen en dues línies d’ajut: per una banda el destinat a despeses corrents de l’activitat; i per l’altra, el que s’atorgarà per a l’adaptació a les noves mesures d’higiene i preventives de la COVID-19.

La consulta de les bases d’aquests ajuts així com la tramitació de les sol•licituds de les subvencions ja es pot fer de manera senzilla a la seu electrònica: seu.palamos.cat, o bé a la web municipal: www.palamos.cat (pestanya COVID-19 informació), i només cal omplir els formularis que s’han preparat per a aquesta convocatòria, adjuntant la documentació necessària.

La concessió de l’ajut s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, i s’assignarà ajut a aquelles sol•licituds que hagin obtingut la puntuació més alta i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

Dues línies d’ajut
Les dues línies d’ajut establertes són compatibles entre si, fet que permet que una mateixa empresa o autònom pugui demanar les dues.

Línia 1: ajuts econòmics per fer front a despeses corrents de l’activitat, dotat amb 210.000 €. En aquest cas seran elements subvencionables les despeses de lloguer del local, interessos hipoteca i/o préstecs derivats de la gestió del negoci i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on s’ubica l’activitat amb establiment, que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament. També s’inclouen les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua i gas) i les despeses derivades de gestoria per tramitacions relacionades amb aquesta situació (ERTO, tramitació ajornament impostos, etc…). Els ajuts econòmics de la línia 1 podran ser com a màxim de fins a 600 € per sol•licitud.

La Línia 2: amb ajuts econòmics per a l’adaptació a les noves mesures d’higiene, inversió en equips i de mesures preventives de la COVID-19, estarà dotat amb 85.000€. En aquest cas s’inclouen les despeses que s’hagin hagut d’assumir per dur a terme l’adaptació de l’activitat a les noves mesures de prevenció i higiene per fer front a la COVID-19: les despeses derivades del cost d’adaptació del local per la seva pròxima reobertura o l’adquisició d’equips de protecció i higiene. Els ajuts econòmics de la línia 2 podran ser com a màxim de fins a 400 € per sol•licitud.

Pla de xoc municipal
Aquests ajuts a les empreses i autònoms, formen part del pla de xoc municipal que estableix un total de 14 línies bàsiques d’actuació, socials i econòmiques, i que compta amb una dotació de 700.000 euros que es destinen, bàsicament, a l’atenció social i ajuda a les famílies, per una banda, i la promoció econòmica i foment de l’ocupació, per una altra.

En aquesta línia s’ha incrementat la dotació econòmica de l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós (EDA) i al projecte d’acompanyament de les persones usuàries del Servei d’Atenció Bàsica Immediata (SABI), que augmenta en 10.000 euros la seva dotació inicial (46.000 €).

Entre altres mesures que aplicarà aquest pla és el de l’ajut per al lloguer de l’habitatge de residència habitual i la mediació en conflictes de lloguer, o el projecte de xarxa de wifi públic en la zona urbana per a la reducció de la bretxa digital o dels plans d’inserció laboral que promoguin l’ocupació al municipi. S’incideix en línies per a la recuperació econòmica i l’aplicació de mesures de protecció relacionades amb la Covid-19 mitjançant subvencions, facilitant la comunicació i tràmits telemàtics amb l’administració local.

Finalment, aquest pla de xoc contempla altres ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi, amb accions que permetin el manteniment o creació de llocs de treball, campanyes de reducció d’estocs, reforç de la comunicació per incentivar i promocionar tant l’autoconsum local, així com la creació de plataformes de venda on-line destinades al teixit comercial local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat