Palamós cobreix els escocells del carrer Ample per a millorar l’accessibilitat i la seguretat de vianants així com per a facilitar la neteja i el manteniment

L’Ajuntament de Palamós va realitzar durant la setmana passada i mitjançant una empresa especialitzada, els treballs que han permès cobrir amb paviment de cautxú i resina els escocells dels arbres del carrer Ample, concretament un total de 66 unitats.

L’objectiu del projecte és el de poder incrementar l’amplada de la vorera en els trams on la ubicació dels arbres limita l’espai de pas, augmentant la seguretat dels vianants, evitant ensopegades i millorant l’accessibilitat de cadires de rodes, carros o cotxets.

L’aplicació d’aquest sistema també facilita la neteja de la vorera, evita l’acumulació de brossa i deixalles dins l’escocell, facilita la neteja i el manteniment de la vorera, impedint el creixement de plantes dins dels escocells, la qual cosa suposa no haver d’utilitzar herbicides per a la seva retirada.

Les tasques realitzades per tapar els escocells s’han basat en col•locació d’una primera capa de grava d’uns 10 centímetres i, a sobre, un barreja drenant de cautxú i resina d’uns 5 centímetres de gruix que s’ha acolorit amb un to marronós.

Aquest material ubicat als escocells permet en tot moment el pas de l’aigua, garantint el bon funcionament hídric de l’escocell i el creixement natural de l’arbre.

El projecte realitzat al carrer Ample té un cost global d’uns 5.400 euros i esdevé una prova pilot que l’Ajuntament de Palamós valorarà per a poder ubicar en altres voreres del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

15/04/2024

Relacionades per entitat