Palamós presenta l’avantprojecte executiu de la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu que es construirà a les comarques gironines

L’Ajuntament de Palamós ha acollit aquest matí (21/06/21), la presentació de l’avantprojecte executiu d’habitatges socials que es portarà a terme al municipi. L’acte ha estat encapçalat per l’alcalde de Palamós, Lluís Puig; el representant del Consell Rector de la cooperativa Sostre Cívic, Joan Barba; la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Palamós, Maria Puig; i la tècnica de territori Catalunya Central i Terres Gironines de l’entitat Sostre Cívic, Mandi Domingo.

Es tracta de la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu que es realitzarà a les comarques gironines, que preveu la construcció d’un edifici en règim cooperatiu de cessió d’ús, de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 m2 construïts i distribuïts en planta baixa més cinc.

Amb aquest interès l’Ajuntament de Palamós ja va cedir a favor de l’entitat cooperativa Sostre Cívic, un dret de superfície sobre una parcel•la de propietat municipal de 1000 m2 ubicada a l’avinguda de Catalunya (al costat del supermercat Lidl) on es promocionarà, construirà i gestionarà aquest edifici.

La cessió dels terrenys es va realitzar a finals de l’any passat, i va ser acordada per un període de 75 anys, moment en el qual aquests terrenys reverteixen de nou al municipi.

L’objectiu d’aquest projecte és el d’incrementar a Palamós el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat respecte a la gent jove, o a col•lectius prioritaris com les famílies monoparentals o majors de 65 anys, per tal que puguin accedir a un habitatge digne, estable i assequible. El projecte permet que l’accés a aquests habitatges socials sigui en règim cooperatiu de cessió d’ús. D’aquesta manera, els residents pagarien mensualment una quota de soci que seria estable i a un preu assequible.

Aquest avantprojecte s’haurà de concretar en els propers mesos amb la redacció del projecte definitiu, amb l’objectiu de poder-lo presentar durant la tardor vinent en les diverses xerrades informatives que s’han previst organitzar per a poder cercar els socis que formaran el nucli impulsor de la Cooperativa específica de Palamós, mitjançant la qual s’iniciarà posteriorment la construcció de l’edifici d’habitatges. (web sostrecivic.cat/palamos/)

Sostre Cívic
L’entitat Sostre Cívic, és una cooperativa integral d’habitatges i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social que promou projectes d’habitatge, entre d’altres, mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d’habitatges, locals i edificacions per a l’aprofitament i benefici dels seus associats, d’acord amb un model més just d’accés i tinença, no especulatiu, transformador i emparat en els principis de l’economia social i solidària.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp