Palamós segueix augmentant la seguretat vial al municipi

Ahir dimarts el plenari de l’Ajuntament de Palamós corresponent a aquest mes de març va aprovar inicialment i per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori, el Pla Local de Seguretat Vial.

Aquest document és el resultat del conveni de col•laboració que van signar el juliol de l’any passat el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palamós amb l’objectiu de generar polítiques adreçades a la reducció de l’accidentalitat del trànsit a zona urbana. Mitjançant aquest acord l’Àrea municipal de Seguretat, Mobilitat, Via Pública i Mercats, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit van iniciar la redacció d’aquest Pla que té l’objectiu de seguir augmentant la seguretat vial als carrers de Palamós.

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA
El Pla Local de Seguretat Viària ha de servir per definir l’espai públic i el sistema viari, suprimint tots aquells riscos per a la seguretat viaria que es detectin. El document suposa un repte per al municipi que preveu reduir, d’es d’ara i fins a l’any 2016, un 25 % el nombre de sinistres amb víctimes respecte a la mitjana d’accidents registrats els anys 2010-2011. Durant el quadrienni 2008-2011 el municipi ja va disminuir la sinistralitat en un 59’6%, amb un promig global de 2’2 accidents amb víctimes/1000 habitants, quan la mitjana de Catalunya és del 2’1.

De l’estudi es desprèn que les actuacions prioritàries han d’anar focalitzades a la reducció dels accidents de col•lisió frontolateral i els atropellaments, analitzant el grau de seguretat i visibilitat a les cruïlles. També es visualitza la estacionalitat amb un augment de l’accidentalitat els mesos d’estiu, quan es produeix al municipi un gran increment poblacional.

Amb aquesta eina i el treball permanent del grup de seguiment que es constituirà una vegada aprovat definitivament el Pla, Palamós potenciarà la seguretat vial al municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat