Palamós vol recuperar el nom d’Escola La Vila per al col•legi públic Ruiz Giménez

El passat dimarts 29 d’octubre, el Ple municipal i amb la unanimitat de totes les formacions polítiques representades al consistori palamosí, va aprovar donar suport a la petició del canvi de denominació de escola Ruiz Giménez pel d’escola La Vila.

Durant la celebració del 75è aniversari de l’escola Ruiz Giménez, realitzada l’any 2008, aquest centre planteja per primera vegada la necessitat de fer un canvi de nom a l’escola. Aquesta proposta incipient en aquell moment va anar evolucionant fins a l’actualitat, on s’oficialitza aquesta petició per part del consell escolar de l’escola i, l’Ajuntament de Palamós mitjançant l’Àrea municipal d’Ensenyament, inicia els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya per poder fer efectiu aquest canvi de denominació.

L’Ajuntament no té competència per a autoritzar el canvi de nom d’una escola i és per això que després de l’acord de Ple, ara serà la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, qui haurà d’estimar o no la petició.

La denominació com a Escola Ruiz Giménez
La denominació del centre com a Escola Ruiz Giménez prové d’un acord adoptat per la Junta Municipal d’Ensenyament el 7 de març de 1963. En aquesta acta l’alcalde-president feia la proposició d’atorgar del nom de Joaquin Ruiz Giménez 1913-2009 (Ambaixador al Vaticà 1948-1951, ministre d’Educació 1951-1956, i més tard Defensor del Pueblo 1982-1987) a les Escoles Nacionals de Palamós, en el marc d’una proposta de la Inspecció d’Ensenyament Primari de Girona de fer una Agrupació de les Escoles Nacionals de Palamós.

Segons queda recollit en l’acta de la Junta Municipal la proposta “no procedeix”. Per tant sembla que es va tractar d’una imposició de l’època, essent l’administració superior i no la local qui determina finalment el nom que ha de rebre l’escola.

“La Vila”, denominació tradicional
Tot i que el nom oficial de l’escola ja és Ruiz Giménez a partir de 1964, la denominació “escola de la Vila” és el nom emprat de manera comuna i generalitzada per esmentar les escoles públiques de Palamós entre la població, els alumnes i els professors, i les referències es troben en nombroses fonts secundàries i en fonts de memòria oral.

La denominació tradicional “escola de la Vila” o “la Vila” ha estat utilitzada generació rere generació per referir-se al centre municipal d’ensenyament primari de Palamós, que correspon a una tradició oral i popular arrelada al municipi des del naixement de les escoles públiques que, al marge del nom oficial del centre, s’ha mantingut de manera invariable entre la població de Palamós i de la qual han perdurat nombrosos testimonis documentals.

80 anys d’història
El 30 d’octubre de 1933 s’inaugura, oficialment el nou grup escolar de Palamós destinat a Escoles graduades (Escola de la Vila), l’actual escola Ruiz Giménez. Les mestres de l’escola de nenes, eren sis d’oficials i dues mestres auxiliars pagades per l’Ajuntament: una parvulista i una auxiliar de labors. Amb la Guerra Civil es clausuren les escoles religioses, en conseqüència molts pares demanen plaça a l’Escola de la Vila.

Amb els primers bombardejos, es planteja construir refugis al pati del col•legi. El gener de 1937 s’corda fer el de l’Escola, a 8 o 10 metres de profunditat, amb 4 accessos i amb una cabuda per a 400 persones aproximadament. Cap el 1950 el pati es tanca i es comencen a plantar pins es fa menjador amb carácter social per als alumnes més necessitats.

L’ampliació i millores del centre
L’any 2005, s’inicia el projecte d’ampliació i millores del centre que va preveure entre altres la construcció d’un edifici de nova planta al costat de l’actual en el qual s’ubica un nou menjador, una cuina, tres aules i un espai per a l’administració i direcció de l’escola.

Altres millores incloses en aquell projecte van ser la construcció d’un accés unificat i cobert entre les aules d’educació infantil i l’edifici de primària, la supressió de les barreres arquitectòniques, la construcció d’un gimnàs, un magatzem, i l’instal•lació de finestres d’alumini a tot l’edifici.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp