Prop de 600 persones prenen part en el procés de participació ciutadana per a la distribució de 235 mil € destinats a inversions per a Palamós

En el procés de participació ciutadana realitzat en els darrers dos mesos a Palamós han pres part un total de 590 ciutadans que han aportat la seva opinió amb l’objectiu de saber com calia distribuir una part del pressupost d’inversions, concretament 235.000 €, com es desglossava aquesta quantitat i quins projectes es prioritzaven en cada cas.

Les propostes incloses dins aquest procés han estat: l’arranjament del passeig del Mar i de les places de Vilarromà i la del Suro; així com la millora del mobiliari urbà, de parcs infantils, d’espais verds i enjardinaments.

Dels 590 ciutadans participants en aquest procés 475 han estat persones empadronades al municipi majors de 16 anys, 115 ciutadans de fora de la vila (segona residència o amb negoci a la vila) en aquest cas amb vot no vinculant però amb interès de conèixer la seva opinió que ha estat molt similar a la de la majoria dels veïns del municipi. Bona part dels ciutadans participants, 360, han respost l’enquesta pel sistema electrònic, mentre que la resta 230 ho ha fet en paper aportant el fullet editat en una de les urnes distribuïdes en cinc equipaments municipals. La valoració que els participants han fet d’aquest procés de participació ciutadana ha estat molt alt, concretament de 5´4 sobre 6.

Passeig del Mar
L’enquesta realitzada destacava la necessitat d’actuar a la part central del passeig del Mar, el terra actual del qual genera pols, és irregular i requereix manteniment. En aquest cas es proposava, per un costat, la possibilitat de votar per arranjar trams del passeig utilitzant sauló compactat.

Per un altre costat proposava canviar els canals de reg laterals actuals (que no tenen utilitat i suposen impediments per a la mobilitat) per zones enjardinades i llocs de pas. Les dues opcions es podien votar per separat o bé de manera conjunta.

L’opinió majoritària en aquest apartat ha considerat prioritari arranjar tant la part central, aplicant sauló compactat, com els laterals del passeig del Mar, canviant els canals de reg per zones enjardinades, i tot, en el major tram possible que permeti el pressupost de 100.000 € que majoritàriament els ciutadans li han atorgat.

Millora de places
El procés de participació ciutadana també ha acordat per majoria aportar 50.000 € a l’arranjament i millora de les places de Vilarromà i la del Suro. En aquest cas els ciutadans han optat per incidir en l’arranjament i substitució del mobiliari urbà ubicat en les places, opció que preval per davant de la substitució de l’enllumenat, l’arranjament d’elements estructurals o bé la millora de l’enjardinament.

Via pública
Per últim els ciutadans han decidit com es distribueix el pressupost de 85.000 € (entre 20.000 i 35.000 € per a cada concepte) en la millora del mobiliari urbà, dels parcs infantils de la vila o bé en els espais verds i l’enjardinament de la vila. El qüestionari incloïa el preu de papereres, tobogans o de terres de cautxú, així com la ubicació d’arbrat, entre altres, amb l’objectiu que els veïns puguin fer-se idea del seu cost.

Finalment l’opció més votada ha estat la de destinar 35.000 € a l’arranjament i ampliació de parcs infantils; 30.000 € a poder adequar els parcs i jardins de la vila, i els 20.000 € restants a millores del mobiliari urbà.

Una vegada finalitzat aquest procés de participació ciutadana i amb els resultats comptabilitzats l’Ajuntament de Palamós començarà a executar progressivament les propostes acordades amb l’objectiu d’enllestir-les abans de final d’any.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat