Prop de la meitat dels residus que es generen a Palamós ja es recullen selectivament

Palamós va generar durant l’any passat 2019, un total de 13.578 tones de residus. Una xifra que segueix marcant una tendència a l’alça, augmentant en un 2.81% en relació amb les dades de 2018.

Aquestes xifres han estat compilades per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós en les quals es destaca, que d’aquest global, 6.567 tones de residus han estat recollides de manera selectiva durant l’any 2019 en les diverses fraccions: vidre, envasos lleugers, orgànica, paper i cartó, deixalleria.

En aquesta comparativa es fixa que s’ha passat d’un augment del 44.78% de l’any 2018, al 48,37% de l’any passat, com a total del volum de residus recollits de forma selectiva, per tant un 3,59% superior a la de l’any 2018.

El creixement s’ha mantingut o augmentat lleugerament en la majoria de les fraccions, però ha estat superior en cartó-paper i vidre. En concret la fracció de paper i cartó amb un total de 679 tones, ha incrementat el volum recollit en un 8,29%; mentre que el vidre, amb 735 tones, el creixement global ha estat d’un 12%.

L’augment també ha estat destacat en l’activitat de la deixalleria, que amb prop de 3 mil tones recollides (2.975) creix en un 20,13% en relació amb l’any 2018.

Els creixements més moderats se centren en els envasos lleugers amb un 4,44% i un total de 643 tones recollides; i la matèria orgànica amb un increment del 3,40% en relació amb les 1.399 tones que es van recollir l’any passat d’aquesta fracció.

Aquest augment global de la recollida selectiva a Palamós representa també una disminució de l’entrada de residus al Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM), ubicat a Lloret de Mar i, per tant, una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat