S’inicia el procés que permetrà l’asfaltatge de diversos carrers del municipi, amb un projecte que arranjarà una superfície global de més de 4.600 m2

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana el procés administratiu de licitació dels treballs d’asfaltatge de diversos carrers del municipi, inclosos en el pla de pavimentació que, de manera progressiva, permet el manteniment de les vies públiques de Palamós.

Priorització d’asfaltatges d’acord amb la participació ciutadana
Aquest pla prioritza els asfaltatges dels carrers de la vila d’acord amb els criteris establerts en el procés de participació ciutadana realitzat a final de l’any 2016, on els/les palamosins/es van establir, de manera majoritària, poder donar preferència als carrers amb el paviment més deteriorat, seguit d’aquells amb més volum de circulació i, en tercer lloc, els que tenen més importància en funció dels seus usos comercials, residencials o de serveis.

El projecte previst se centra concretament en un volum d’asfaltatge que abasta una superfície global de 4.668 m2, actuant en aquesta ocasió en alguns dels vials del municipi que suporten un gran nombre de trànsit rodat i que actualment presenten una certa degradació en la seva superfície d’asfalt.

Es tracta per un costat del carrer Arnau Sa Bruguera, un dels principals eixos d’entrada i sortida del municipi amb enllaç directe amb la carretera C-31. L’Actuació d’asfaltatge en aquest vial se centra en el seu tram comprés entre el carrer de Joan Rovira i Bastons i el carrer Riera, amb una superfície global de 1.370 m2.

Precisament aquest carrer també té prevista, però en el seu tram entre Joan Rovira i Bastons i avinguda de la Llibertat, l’execució d’un projecte de millora urbana que seguirà el que ja es va realitzar el 2015 en la seva primera secció. Aquests treballs permetran l’arranjament de voreres, amb la renovació de l’enllumenat públic i el clavegueram (amb la separació de les aigües plujanes i residuals) així com l’enjardinament en parterres i la ubicació de mobiliari urbà.

El pla de pavimentació també inclou l’asfaltatge i arranjament de l’avinguda de Catalunya en una actuació dividida en dues fases i una superfície total de 2.565 m2.

La primera fase actuarà en el tram d’aquest vial comprés entre els carrers de la Mercè i el de València. La segona ho farà en el tram de l’avinguda de Catalunya situat entre els carrers de València i de Provença.

Tant a l’avinguda de Catalunya com al carrer Arnau Sa Bruguera el projecte proposa modificar el paquet estructural del paviment actual, que passarà de 40 cm a 60 cm, amb el fressat, anivellament, compactació, asfaltatge i pintat de la senyalització viària de cadascun dels trams afectats.

Aquest nou pla de pavimentació també realitzarà l’asfaltatge del tram del carrer Alba comprés entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Indústria (733 m2), on s’inclourà la reurbanització de la vorera dreta (en sentit de la circulació). Aquestes obres permetran l’eixamplament de la vorera així com el canvi de la canonada de distribució d’aigua potable que actualment és de fibrociment.

El cost global de licitació de tots aquests treballs d’asfaltatge i d’urbanització de la vorera del carrer Alba, és de 376.664,40 euros i és previst que la seva execució s’iniciï abans de final d’any.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat