S’obre el termini per a poder presentar les sol•licituds per a participar a la Fira de Sant Jordi que Palamós organitzarà el proper 23 d’abril

L’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós ha obert el termini per a la presentació de sol•licituds per a poder presentar a la pròxima edició de la Fira de Sant Jordi que com és tradicional tindrà lloc el dia 23 d’abril als carrers comercials més cèntrics del municipi.

Sol•licituds
Les sol•licituds per a poder participar a la Fira de Sant Jordi 2014 s’hauran de presentar fins al proper dia 31 de març, al registre de l’Ajuntament de Palamós (carrer Major núm. 56), a les oficines de Cultura (c/Ave Maria, 3 2n pis) així com a la seu electrònica http://seu.palamos.cat (apartat descàrrega impresos, Cultura i Patrimoni).

Per a fer la petició de parada cal formalitzar una sol•licitud que contingui una declaració responsable en la qual es manifesti que es compta amb l’alta en el cens d’obligats tributaris i que està donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o exempt, acompanyada de fotocòpia del NIF o NIE.

Si la persona sol•licitant no és ciutadà espanyol ni de qualsevol altre estat de la Unió Europea, haurà d’aportar l’autorització de residència i treball per compte propi.

En el cas que el nombre de sol•licituds sigui superior al nombre de parades previstes, es realitzarà un sorteig que tindrà lloc el dia 4 d’abril a les 12 h al saló de sessions de l’Ajuntament de Palamós.

La fira de Sant Jordi, a Palamós
La Fira de Sant Jordi té la consideració de mercat ambulant no sedentari i tindrà lloc el dia 23 d’abril, de les 10 del matí a les 9 de vespre, centrada al carrer Major.

En total és previst que hi puguin participar fins a un màxim de seixanta parades que s’assignaran correlativament començant pel carrer Major i seguint per la plaça dels Arbres, el carrer de Cervantes i el de Dídac Garrell.

Per a l’assignació de l’emplaçament la normativa de la fira té en compte també la situació dels establiments fixos dels sol•licitants de parada amb l’objectiu d’ubicar-los a prop del seu comerç.

Els articles que es poden oferir en aquest mercat són els relacionats amb la Diada de Sant Jordi, principalment llibres, roses, discos, revistes o artesania.

Així mateix, en l’àmbit de la Fira la normativa estableix que les entitats i associacions hi podran portar a terme captacions i donatius, captació de voluntariat o bé actes de publicitat de les pròpies entitats.

La regulació de la fira
La Fira de Sant Jordi ha estat, i continua essent, una de les activitats vertebradores que, des de l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós, s’organitzen any rere any per commemorar a la vila aquest dia.

Durant els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre d’entitats i empreses que participen de l’activitat, fent-se palès la necessitat d’establir una regulació d’aquesta fira, tant per adaptar-la als temps actuals com a la legislació vigent.

Davant d’aquesta necessitat l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós va elaborar l’any passat aquesta normativa mitjançant la qual es regula la Fira de Sant Jordi, establint els criteris generals del desenvolupament d’aquesta activitat i incloent aspectes com els de l’emplaçament de la fira, el seu horari, les dimensions dels espais de venda o bé les activitats i el tipus de venda que s’hi pot realitzar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat