Tret de sortida del projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja, que té com a objectiu seguir el procés que en els darrers anys ha permès la millora de diversos sectors d’aquest àmbit, on s’estén l’Eixample del municipi.

L’actuació d’aquest projecte abasta una superfície global de 8.057,57 m², dels quals 7.278,81 m² se situen al municipi de Palamós, i 778,76 m² al de Calonge i Sant Antoni, aquests darrers ubicats en l’àmbit del projecte on coincideixen els dos termes municipals. Per aquest motiu és previst que abans d’iniciar la licitació de l’obra, se signi un conveni entre els dos ajuntaments on s’especifiquin les aportacions de cada municipi en el projecte.

L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és que els dos municipis aprovin definitivament el projecte abans de l’estiu per tal de licitar les obres immediatament després, i poder començar les obres durant la tardor vinent.

Aquesta intervenció urbanística abasta concretament els trams dels carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar, entre passeig del Mar i carrer President Francesc Macià.

El projecte aprovat ara inicialment, proposa l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També permet la realització d’una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

A més a més és prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat, parterres i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Amb la realització d’aquestes obres es permetrà l’embelliment i adequació de l’accés a Palamós des del municipi de Calonge i Sant Antoni, així com millorar la connectivitat entre el passeig del Mar i els primers carrers de l’Eixample.

Prioritat per a la mobilitat dels vianants
L’arranjament d’aquest àmbit inclou la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb carrers per a vianants en plataforma única, i la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix vial.

També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar, on coincideix amb el terme municipal de Calonge i Sant Antoni.

Cal destacar la reconfiguració d’un accés tan important al municipi com és el carrer López Puigcerver, amb l’eixamplament de voreres, adequant-lo a les exigències d’accessibilitat actuals a l’espai públic, fet que provocarà inevitablement l’eliminació d’una de les files d’aparcament, en favor de la mobilitat dels vianants i les bicicletes, i que malgrat la reducció de places conservaria en tot l’àmbit prop de 90 llocs d’estacionament dels 130 actuals.

Aquest projecte de reforma urbana de diversos carrers del barri de la platja té un pressupost global d’uns 1.678.000 €, i compta amb una aportació de 250.000 € atorgada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024. El pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials (587.348 €); de l’Ajuntament de Palamós (730.671 €), i de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (110.118 €).

L’Ajuntament de Palamós té previst que després d’aquesta primera fase el projecte de reforma urbana es repliqui, en fases posteriors, en la resta de carrers fins a arribar progressivament a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp