Un total de 269 empreses i autònoms de Palamós han sol•licitat a l’Ajuntament els ajuts econòmics per la crisi de la COVID-19

269 empreses, comerços i autònoms de Palamós han tramitat la sol•licitud d’ajuts econòmics que l’Ajuntament del municipi ha previst destinar per poder pal•liar les conseqüències econòmiques generades per la suspensió o tancament de les activitats comercials i de serveis de la vila, a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma decretat davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Les peticions s’han pogut tramitar durant aquest passat mes d’agost mitjançant la seu electrònica i el web municipal.

La concessió dels ajuts econòmics corresponents, s’efectuarà un cop els tècnics municipals hagin realitzat la revisió de les sol•licituds presentades, validant que es compleixin els corresponents requeriments. La dotació econòmica s’assignarà mitjançant una puntuació, d’acord amb els criteris establerts en les bases, i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

L’Ajuntament de Palamós va aprovar, el juliol passat, un paquet global de 295.000 euros inclosos a la convocatòria extraordinària d’ajuts econòmics destinats als comerços, les empreses i els autònoms del municipi. Aquest pressupost es distribueix en dues línies d’ajut: per una banda el destinat a despeses corrents de l’activitat; i per l’altra, a l’adaptació a les noves mesures d’higiene i preventives de la COVID-19.

Dues línies d’ajut
Les dues línies d’ajut establertes són compatibles entre si, fet que permet que una mateixa empresa o autònom pugui demanar les dues.

Línia 1: ajuts econòmics per fer front a despeses corrents de l’activitat, dotat amb 210.000 €. En aquest cas seran elements subvencionables les despeses de lloguer del local, interessos hipoteca i/o préstecs derivats de la gestió del negoci i/o despeses de comunitat relacionades amb el local on s’ubica l’activitat amb establiment, que s’hagin hagut d’assumir malgrat el tancament. També s’inclouen les despeses dels subministraments bàsics de l’establiment (llum, aigua i gas) i les despeses derivades de gestoria per tramitacions relacionades amb aquesta situació (ERTO, tramitació ajornament impostos, etc…). Els ajuts econòmics de la línia 1 podran ser com a màxim de fins a 600 € per sol•licitud.

La Línia 2: amb ajuts econòmics per a l’adaptació a les noves mesures d’higiene, inversió en equips i de mesures preventives de la COVID-19, estarà dotat amb 85.000€. En aquest cas s’inclouen les despeses que s’hagin hagut d’assumir per dur a terme l’adaptació de l’activitat a les noves mesures de prevenció i higiene per fer front a la COVID-19: les despeses derivades del cost d’adaptació del local per la seva pròxima reobertura o l’adquisició d’equips de protecció i higiene. Els ajuts econòmics de la línia 2 podran ser com a màxim de fins a 400 € per sol•licitud.

Pla de xoc municipal
Aquests ajuts a les empreses i autònoms, formen part del pla de xoc municipal que estableix un total de 14 línies bàsiques d’actuació, socials i econòmiques, i que compta amb una dotació de 700.000 euros que es destinen, bàsicament, a l’atenció social i ajuda a les famílies, per una banda, i la promoció econòmica i foment de l’ocupació, per una altra.

En aquesta línia s’ha incrementat la dotació econòmica de l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós (EDA) i al projecte d’acompanyament de les persones usuàries del Servei d’Atenció Bàsica Immediata (SABI), que augmenta en 10.000 euros la seva dotació inicial (46.000 €).

Entre altres mesures que aplicarà aquest pla és el de l’ajut per al lloguer de l’habitatge de residència habitual i la mediació en conflictes de lloguer, o el projecte de xarxa de wifi públic en la zona urbana per a la reducció de la bretxa digital o dels plans d’inserció laboral que promoguin l’ocupació al municipi. S’incideix en línies per a la recuperació econòmica i l’aplicació de mesures de protecció relacionades amb la Covid-19 mitjançant subvencions, facilitant la comunicació i tràmits telemàtics amb l’administració local.

Finalment, aquest pla de xoc contempla altres ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi, amb accions que permetin el manteniment o creació de llocs de treball, campanyes de reducció d’estocs, reforç de la comunicació per incentivar i promocionar tant l’autoconsum local, així com la creació de plataformes de venda on-line destinades al teixit comercial local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/07/2024

Relacionades per entitat