Aprovat el projecte de reforma del parc de l’Arbreda que permetrà la millora d’aquest espai emblemàtic, escenari d’un ampli ventall d’activitats del municipi

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment, aquest matí (03/11/22) el projecte de reforma del parc de l’Arbreda, delimitat pels carrers de Mn. Jacint Verdaguer, el de Cervantes i l’aparcament d’aquest àmbit, en un espai molt cèntric del municipi.

Aquest equipament acull, des de sempre, bona part de les activitats culturals a l’aire lliure i principalment musicals, que es programen al municipi durant l’any. El parc de l’Arbreda està dotat d’un escenari fix i compta amb una superfície amb sauló que és arbrada, excepte a la seva part central que està pavimentada.

També inclou mòduls on s’ubiquen els vestuaris i lavabos, i en un dels extrems del parc se situa una zona infantil dotada de gronxadors i jocs.

La reforma aprovada es basa en els criteris sorgits mitjançant procés de participació ciutadana realitzat l’any passat. El projecte manté l’essència del parc, però preveu poder enderrocar les tanques i murs que el delimiten per tal de fer-lo més obert i permeable amb el seu entorn, amb la finalitat de millorar la seva qualitat com a espai públic.

D’aquesta manera es retirarà la tanca metàl·lica que separa el parc del carrer de Mn. Jacint Verdaguer, i també el mur que el delimita amb l’aparcament de l’Arbreda, que serà substituït per un petit talús vegetal que ocultarà els cotxes ubicats al pàrquing, però que evitarà que el parc quedi tancat.

La zona infantil del parc s’ampliarà, ocupant part de l’actual aparcament, la qual cosa permetrà augmentar el nombre de jocs actuals.

L’espai de sauló arbrat es mantindrà, i només s’ampliarà la part pavimentada central situada davant l’escenari per a facilitar la realització d’actes. Es construiran grades per a ser utilitzades per als actes que tinguin lloc a l’Arbreda, però també per al dia a dia de la plaça.

El projecte també permetrà la millora de l’enllumenat, del clavegueram i d’altres instal·lacions, així com del mobiliari urbà.

El pressupost del projecte de reforma del parc de l’Arbreda és de 175.000 €, i es preveu que les obres puguin començar durant el primer trimestre de l’any vinent, amb un termini d’execució d’uns quatre mesos.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat