Comença el procés d’obres de reforma del segon tram del carrer d’Arnau Sa Bruguera

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de la segona fase del projecte de reforma del carrer d’Arnau Sa Bruguera, una de les principals entrades i sortides del municipi que enllaça amb l’autovia C-31, així com el principal accés a peu i en cotxe al barri del Pla d’es Pla.

Les obres afecten concretament en aquesta segona fase, el tram comprès entre el carrer de Joan Rovira i Bastons fins a arribar a l’avinguda d’Àngel Guimerà, i s’han iniciat amb els treballs previs i el desmuntatge del mobiliari.

L’Àrea d’Urbanisme ha redactat un projecte que segueix la línia executada l’any 2014, quan es va realitzar la primera fase de reforma d’aquest carrer (entre el giratori d’accés al pont i fins al carrer de Joan Rovira i Bastons), donant prioritat a la pavimentació de les voreres i dotant d’enjardinament aquest accés al municipi. Aquestes millores permeten donar un caire més urbà i residencial del carrer, allunyat de la concepció industrial en el que es construí i que s’ha incentivat en els darrers anys, amb la transformació de diverses naus industrials en nous equipaments comercials.

Amb aquest objectiu es millorarà la imatge del sector, se suprimiran barreres arquitectòniques i s’adequaran els itineraris per tal que siguin més agradables i segurs per als vianants. Per això es renovarà la pavimentació de les voreres amb formigó tenyit amb òxid de ferro, se substituiran les vorades i guals per accedir a naus industrials, i es milloraran i ampliaran els passos de vianants. El projecte també inclou l’enjardinament dels parterres, seguint la línia de la part ja executada del carrer, així com la canalització de la xarxa de l’enllumenat, amb la substitució de lluminàries de tot el carrer per llum Led i la instal·lació d’una nova columna de llum que s’ubicarà en el giratori que es construirà, per a fer-lo definitiu, en la confluència d’aquest carrer amb el de Joan Rovira i Bastons.

Aquestes obres també permetran realitzar millores del clavegueram per a augmentar la capacitat de desaiguat de la pluja, i per últim s’inclourà l’ampliació de la xarxa telecomunicacions.

Els treballs són a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública, tenen un cost de 105.750 € i el seu termini d’execució és de tres mesos.

Durant aquest període hi haurà talls puntuals del trànsit, derivant els vehicles d’entrada al municipi pel carrer Joan Rovira i Bastons, mirant de mantenir la sortida sempre pel mateix carrer d’Arnau Sa Bruguera. Aquests talls es produiran molt puntualment i estarà degudament senyalitzat. La majoria de dies els dos carrils estaran en funcionament normal, ja que la majoria de feines es fan a les voreres.

Aquesta és la segona fase de millora d’aquest vial, després que l’any 2014 ja s’executés la reforma del primer tram, entre el giratori d’accés al pont i fins al carrer de Joan Rovira i Bastons.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat