Demà divendres s’encendrà la nova il•luminació del Pont de Ferro Eiffel, després de les tasques de restauració i conservació

Aquesta setmana han finalitzat les tasques de conservació i millora del Pont de Ferro de Palamós, conegut també com el Pont Eiffel, i demà divendres al vespre s’encendran per primera vegada les llums integrades al terra del pont. Serà a partir de les 17.30 h quan es podrà apreciar la nova il•luminació.

Mitjançant les tasques de restauració, s’ha pogut dignificar aquest element arquitectònic inclòs en el Pla especial de protecció del patrimoni de Palamós pel seu valor històric i cultural, ubicat damunt la riera Aubi i a partir del qual es permet una còmoda connexió a peu entre les zones del Pla de Nau i el Mas Gorgoll.

Es tracta d’un pont d’estructura d’acer laminat, reblonada, de 18,42 x 6,58 m, amb una part central de formigó que fa alhora d’element de reforç del pont i de paviment. Aquest element disposa actualment de dues petites voreres de 30 cm als laterals i un pas de circulació de 5,34 m.

Recuperar la seva imatge original i realçar-la
El projecte realitzat va ser elaborat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palamós i l’ha executat una empresa especialitzada.

Les tasques han permès recuperar la imatge d’aquest pont, extraient tot l’òxid de la seva estructura, amb doll de sorra, i revestint-la amb capes de protecció de base i pintura d’acabat de color vermellós-marró, tal i com era en el seu origen, l’any 1978 quan va ser construït.

Els ponts i estructures metàl•liques d’aquella època se solien pintar amb una barreja d’almangra i oli de nous, barreja antioxidant, que donava el típic to vermellós-marró als ponts.

A banda, s’ha realitzat un nou paviment de formigó per a millorar el pas dels vianants i s’han extret elements del contorn que entorpien la seva visió exterior, com pilones i senyals, eliminant també la canya de la riera en la seva part més pròxima i plantant-hi arbres autòctons al seu voltant.

A més, s’han col•locat 20 punts de llum per tal de dotar d’enllumenat de senyalització i ornamental, que queden integrats en el paviment i en paral•lel amb l’estructura del pont.

El cost dels treballs ha estat de 36.500€, dels quals 11.000€ han estat aportats mitjançant subvenció per part de la Diputació de Girona.

El Pont de Ferro, prop de 140 anys d’història
Es tracta d’un element representatiu de l’arquitectura del ferro desenvolupada a Europa durant la segona meitat del segle XIX.

El pont va ser construït l’any 1878 per la companyia de Gustave Eiffel, enginyer francès, autor entre d’altres, de la famosa torre de París que porta el seu nom inaugurada amb motiu de l’exposició universal de 1889. En un dels extrems del pont hi ha una placa amb la inscripció: “G. Eiffel & Cie. Constructeurs. À levallois près Paris”.

La seva construcció va ser encarregada per la ciutat de Girona a l’enginyer Eiffel, juntament amb altres 7 ponts metàl•lics, amb motiu de l’arribada a la capital gironina de la línia del tren, i originàriament es va col•locar sobre el riu Güell, franquejant l’accés a Girona davant de la Devesa.

L’any 1961, va ser desmuntat d’aquest emplaçament amb motiu de l’ampliació del pas de la zona on es trobava. Pocs anys després, un grup de veïns del paratge Balitrà, presidits pels palamosins Sr. Josep Maria de Toca i la seva muller Sra. Mariana de Ciurana com a promotors, adquiriren el pont per 25.000 ptes, davant la necessitat de disposar d’un pas segur arran de la creixent densitat d’edificacions a la zona i la impossibilitat de creuar la riera els dies de pluges intenses.

El 1968, el pont va ser transportat a Palamós sense desmuntar i es va s’instal•lar al seu lloc actual, segons projecte elaborat per l’enginyer de camins Sr. Agustí Palau Baquero. Aquest emblemàtic pont es va inaugurar solemnement el dia 24 de juny de 1969, coincidint amb la diada de Sant Joan i Festa Major de Palamós, amb presència d’autoritats i veïns.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat