Descoberta una escala de cargol d’origen medieval ubicada dins l’estructura del campanar de l’església de Palamós

L’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós ha fet una destacada troballa històrica per al municipi, localitzant una escala de cargol d’època medieval que durant segles ha estat “amagada” dins l’estructura del campanar de l’església de Palamós.

La descoberta s’ha produït durant les obres d’arranjament del campanar de l’església de Santa Maria de Palamós, propietat del municipi, que actualment està realitzant l’Ajuntament de Palamós.

Precisament durant el procés de repicat de l’arrebossat de la façana situada davant el carrer de l’Església (on es troba l’esfera del rellotge), han sortit les finestres que donaven claror al cilindre interior per on circula l’escala, que es troba en molt bon estat, comprovant que la porta d’accés a aquest espai des de l’interior de l’església està a l’altura del cor, totalment tapiada.

L’escala localitzada està completament tapada pels amplis murs del campanar, impossibilitant la seva localització tant des de l’interior com des de l’exterior de l’església, per la qual cosa ha restat totalment camuflada fins avui.

Similar a la Torre del Consell
Els primers indicis apunten que aquesta estructura podria ser de la mateixa època que la Torre del Consell (s.XIV) situada just a l’altre costat del campanar i adossada a la façana de l’església. Aquesta torre era el lloc de reunió dels Jurats i del Consell Estret de la vila, òrgans de govern del municipi encarregats de vetllar perquè s’apliquessin els privilegis atorgats a Palamós. Antigament el Consell ja es reunia al baluard i, amb motiu de les reformes de 1521, aquest espai passa a formar part de l’església.

Els tècnics municipals de Patrimoni consideren que per la seva ubicació i estructura, aquest element ara localitzat podria tenir una funció més d’accés a un espai de guaita, on podrien situar-se campanes que serien utilitzades per a l’advertència o avís de la població.

Precisament seran aquests professionals en l’àmbit patrimonial els que estudiaran en els propers dies aquest element per concretar l’arrel de la troballa, valorar el seu interès històric així com l’abast patrimonial.

Arranjament del campanar
Des dels darrers mesos l’Ajuntament de Palamós està realitzant les obres d’arranjament del campanar de l’església de Santa Maria de Palamós, amb la millora de l’arrebossat exterior de les zones en mal estat i la reparació d’esquerdes, la impermeabilització dels paviments i les terrasses, així com la consolidació de les baranes de les escales interiors d’accés i la substitució dels actuals suports de les campanes.

Aquestes obres es preveu que finalitzin en un període màxim de quinze dies i inclouen també el pintat de tots aquells trams de façana que s’arrangin, així com l’eliminació del graó d’entrada a l’església que actualment dificulta l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

Reforç de la il•luminació exterior del campanar
Coincidint amb aquesta millora l’Ajuntament de Palamós també ha reforçat la il•luminació exterior del campanar amb la instal•lació de nous focus que s’ubiquen a la plaça de l’Església dirigint la seva llum al campanar.

El nou sistema estarà format per quatre focus tipus led que il•luminen les façanes sud i oest del campanar. El projecte també inclou la ubicació de dos nous fanals per il•luminar la plaça de l’Església així com la renovació del quadre de control existent que permet engegar i apagar de manera automatitzada tots els focus que il•luminen el campanar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat