Dilluns s’iniciarà l’arranjament de diversos trams de panots als carrers Nou, Roda i Molins

L’Ajuntament de Palamós realitzarà durant la setmana vinent l’arranjament de diversos trams de panots ubicats als carrers Nou, de la Roda i de Molins. Aquesta actuació serà a càrrec d’operaris de la Brigada Municipal i es durà a terme des del matí del dilluns dia 28 de novembre, a la tarda del divendres 2 de desembre.

Les obres se centren en l’arranjament d’aquelles zones de panots que presenten desperfectes, que amb el temps i el pas de vehicles han quedat parcialment enfondrats o descalçat de la base i creen desnivells en el paviment.

Prohibició de la circulació de vehicles
Amb motiu d’aquesta actuació es requerirà tallar la circulació de vehicles (en cap cas el pas de vianants) als carrers Nou, de la Roda i de Molins i durant els cinc dies que es perllongaran les obres, prohibint la circulació per aquests carrers del Barri Vell que connecten l’avinguda de l’Onze de Setembre amb el carrer de Pedró.

Afectació del transport de mercaderies i garatges
Durant el període de tancament d’aquesta zona les càrregues i descàrregues de mercaderies s’hauran de fer des dels carrers que queden situats en el perímetre exterior d’aquest espai i sempre en l’horari autoritzat, de 8 a 11 h.

Cal destacar que tampoc es permetrà l’entrada i sortida de vehicles dels garatges situats dins la zona afectada. És per això que es recomana als veïns que hagin d’utilitzar els seus vehicles durant la propera setmana, que els retirin dels garatges abans de l’inici de les obres.

Aquest tancament ininterromput permetrà executar els treballs d’un sol cop, amb la màxima rapidesa i eficàcia, donant a la vegada el temps necessari per a un correcte forjat i assecat del ciment utilitzat en l’arranjament d’aquests trams de panots, bàsic per garantir la durabilitat d’aquesta reparació.

Programa de manteniment i millores de la via pública
Totes aquestes actuacions formen part del programa de manteniment i millores de la via pública que durant l’any realitza l’Ajuntament de Palamós mitjançant la Brigada Municipal, i que prioritza la rehabilitació i millora de voreres, places, carrers i espais públics de la vila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat