El Centre Obert de Palamós millora la seguretat dels seus usuaris amb la instal•lació d’una tanca situada al voltant d’aquest equipament

A finals de la setmana passada va finalitzar el projecte d’instal•lació d’una nova tanca perimetral que s’ha ubicat al voltant del Centre Obert de Palamós, situat al costat del Pavelló Municipal d’Esports, al barri d’Es Pla.

La nova tanca de seguretat envolta l’espai exterior, amb una longitud d’uns 18 metres, i garanteix la seguretat dels infants que assisteixen a aquest servei municipal, donat que l’espai exterior d’aquest equipament limita, en un dels seus extrems, amb un desnivell superior als tres metres.

El servei del Centre Obert depèn de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós amb la gestió del Consell Comarcal del Baix Empordà i, per a la realització d’aquest projecte s’ha comptat amb la col•laboració de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, que ha subvencionat aquesta instal•lació amb una aportació de 2.268 euros.

El Centre Obert
El Centre Obert de Palamós és un servei que ofereix atenció als nens i nenes del municipi que estan en situació de risc social, atenent en l’actualitat una vintena d’infants amb edats compreses entre 6 i 12 anys, dividits en dos grups d’edat. Els més petits de 6 a 8 anys són infants que estan cursant 1r, 2n i 3r de primària; i el grup de grans de 9 a 12 anys està constituït per infants que estan cursant 4t, 5è i 6è de primària.

El Centre Obert dóna suport i complementa la tasca feta des dels centres escolars, els professionals d’Acció Social i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i adolescència. La seva activitat té lloc sempre fora de l’horari escolar, concretament de dilluns a dijous de 16.30 a 19.45 h.

Les derivacions a aquest servei es realitzen a través de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, ja que tots els infants que hi assisteixen són atesos per aquest servei, que alhora, es coordina mensualment amb les escoles de la vila per tal de detectar possibles infants en situació de risc social.

Des del Centre Obert es treballa la integració social i comunitària dels nens i nenes, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, hàbits d’higiene, hàbits alimentaris i hàbits de treball. També, s’estimula la creativitat per promoure el creixement personal de cada infant. Mitjançant les educadores responsables d’aquest servei es permet intervenir des de la quotidianitat de l’infant, és a dir, es treballen els diferents àmbits que formen la seva personalitat a partir de les necessitats detectades.

La tasca pedagògica i social del Centre Obert
Aquest projecte dedica una part de les seves activitats al reforç escolar per tal d’adquirir hàbits que facilitin els aprenentatges dels infants. Aquest espai permet treballar l’atenció, concentració i la memòria reforçant els aprenentatges escolars a través dels deures diaris o bé mitjançant fitxes, i quaderns. Des de l’àmbit social es potencia la participació dels nens i nenes en activitats de caràcter lúdic, esportiu i cultural.

Un dels objectius d’aquest projecte és orientar, acompanyar i implicar a les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles realitzant una tasca educativa, preventiva i integradora. Es tracta que l’infant pugui desenvolupar la seva autonomia i per aquest motiu, es treballarà el desenvolupament de les habilitats socials mitjançant un procés d’aprenentatge que es portarà a terme en les diferents activitats i dinàmiques del centre.

En aquest sentit es realitzen entrevistes i es fa un seguiment amb les famílies per tal d’implicar-les en el procés educatiu dels seus fills i filles, així com mantenir-les informades de l’evolució dels infants al centre.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat