El conjunt edificat de la platja de Castell de Palamós acollirà un centre d’interpretació de l’entorn

La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Sanitjas i Olea; la directora dels Serveis Territorials a Girona, Elisabet Sanchez i Sala, i l’alcalde de Palamós, Lluís Puig i Martorell, s’han trobat avui per acordar la concessió de l’ús del conjunt edificat de la platja de Castell per part de la Generalitat a l’Ajuntament de Palamós, per tal d’establir-hi un equipament per a la interpretació de l’entorn i els seus valors ambientals i patrimonials.

Aquest acord s’inscriu en el marc de col·laboració establert des del 1999, any en què s’inicià el procés d’adquisició pública de la finca Paratge i Pla de Castell i es consolidà així la protecció d’aquest espai natural singular del litoral del Baix Empordà.

El conjunt edificat de la platja
El conjunt edificat que es cedirà a l’Ajuntament de Palamós es troba a l’extrem nord de la platja de Castell. Es tracta d’un immoble amb un valor patrimonial important, per la qual cosa està declarat Bé cultural d’interès local.

La seva superfície total és de 610m2, amb tres àmbits diferenciats: l’estudi Josep Maria Sert (286m2); les barraques de pescadors i la casa del guarda (141m2), i els patis (174m2). A més, trobem en l’entorn immediat unes quantes construccions petites, com ara les cavallerisses (17m2) i la caseta de pou (6m2).

El desembre de 2021, l’Ajuntament de Palamós presentà una proposta d’usos per tal d’implantar-hi els serveis següents: un centre d’informació i interpretació de l’espai natural del Castell-Cap Roig (patrimoni natural, cultural i paisatgístic), un espai de descoberta de l’entorn (aula taller) i d’activitats esportives i culturals, i zones destinades a serveis.

Per desenvolupar aquest projecte, s’acorda la concessió de l’ús dels immobles, atès que aquesta fórmula proporciona a l’Ajuntament de Palamós una capacitat d’intervenció integral sobre el conjunt que garanteix la protecció i posada en valor d’un element patrimonial protegit. Aquest acord de cessió es planteja amb una durada inicial de 20 anys, prorrogable de mutu acord, i amb caràcter gratuït.

La col·laboració entre l’Ajuntament de Palamós i la Generalitat
La col·laboració entre l’Ajuntament de Palamós i la Generalitat ha estat constant des de l’inici, en àmbits com la regulació de l’ús públic o la restauració d’elements amb valor natural.

L‘agost del 2017 es formalitzà, després de la tramitació d’un Pla especial urbanístic (PEU), amb la concessió d’una part dels terrenys, corresponents al pla de Castell, per tal d’ordenar l’espai d’aparcament i fer-hi una intervenció de millora ambiental i paisatgística. Part dels ingressos obtinguts en la gestió del servei d’aparcament es reinverteixen en la gestió de l’espai protegit.

Dins de la finca pública, cal remarcar, també, la presència del poblat ibèric de Castell, un important jaciment ibèric (S. VI aC) situat en un turó sobre la línia de la costa, declarat Bé cultural d’interès nacional des del 1996, en què periòdicament es duen a terme intervencions arqueològiques.

Història del paratge
La finca Paratge i Pla de Castell, de 85 ha, és titularitat de la Generalitat de Catalunya i està gestionada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós.

Des de finals dels anys 80, fou objecte d’una intensa campanya ciutadana per impedir-ne la urbanització de la mà de la plataforma ciutadana Salvem Castell. El 1994 es realitzà un referèndum popular en què una majoria del 70% de palamosins es manifestaren a favor de la preservació dels terrenys, i s’inicià la corresponent modificació del planejament urbanístic.

Finalment, els terrenys que conformen actualment la finca pública foren adquirits per la Generalitat en dues fases, la primera el 1999, i la segona el 2001. Des del gener del 2003 forma part de l’espai d’interès natural del Castell-Cap Roig, una extensa zona costanera de gran valor ecològic i paisatgístic que s’estén pels termes de Palamós, Mont-ras i Palafrugell. Representa una bona mostra dels paisatges més primigenis de la Costa Brava, que s’han escapat de la pressió urbanitzadora de les darreres dècades.

Així, el contacte entre els sistemes forestals i agrícoles amb el litoral, poc freqüent malauradament en gran part de les nostres costes, n’és la principal singularitat. Així mateix, des de l’abril del 2007 està inclòs en el Catàleg de forests d’utilitat pública, per la qual cosa forma part del domini públic forestal.

Execució del projecte de restauració, integració i ordenació de Castell
L’any 2018 l’Ajuntament de Palamós va concloure el projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell. Una de les principals actuacions realitzades, va ser la reubicació i integració paisatgística de l’àrea d’aparcament de servei a l’espai natural.

Aquest es va situar en l’espai de la plana més proper a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permet una molt millor integració en el paisatge.

Els treballs que es varen realitzar també van incloure la construcció d’un camí de nova formació, de sauló, que uneix l’aparcament i la platja, exclusiu per a vianants i bicicletes.

El projecte de restauració, integració i ordenació de Castell també va permetre la millora de la zona d’acollida i d’accés a la platja, la restauració ambiental de l’àmbit i les obres de portada d’aigua a la zona per a la millora dels serveis i la prevenció d’incendis.

L’objectiu d’aquest projecte és el de potenciar els valors naturals de l’indret, fent que l’experiència de visitar Castell sigui més intensa i potent, i minimitzant els impactes que provoca l’elevada freqüentació de visitants.

L’àmbit natural protegit de Castell-Cap Roig és un espai litoral que es caracteritza pels seus elevats valors paisatgístics i pel seu ric patrimoni natural i històric.

És en una àrea de la Costa Brava d’una bellesa excepcional que no ha sofert agressions urbanístiques importants. Cal destacar que només resten a la costa catalana alguns petits fragments relictes que presentin característiques semblants. Ofereix un interessant mosaic agroforestal, penya-segats costaners, cales i l’arxipèlag de les illes Formigues.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat