El Consell de Participació Ciutadana de Palamós impulsa el procés per a la redacció del pla d’usos de la finca municipal de Can Pere Tià

El Consell de Participació Ciutadana de Palamós segueix avançant en el procés de redacció del pla d’usos de la finca municipal de Can Pere Tià, com un dels objectius de participació que es van començar a treballar per part d’aquest òrgan durant aquest 2013.

En la darrera reunió del Consell de Participació realitzada la setmana passada, es va concretar l’empresa especialitzada (Cooperativa Tarregada) a la qual l’Ajuntament de Palamós li ha encarregat l’inici de la redacció d’aquest pla d’usos que s’elaborarà d’una manera participada amb la implicació i el vistiplau del Consell de Participació.

L’objectiu ara és el de poder canalitzar aportacions i propostes ciutadanes i d’entitats locals en referència als futurs usos de la finca que es puguin incloure al document que redactarà l’empresa.

L’interès de l’Àrea municipal de Participació Ciutadana és poder valorar i debatre les propostes presentades amb els òrgans municipals i del Consell. Les aportacions que es consensuïn durant els propers mesos s’inclouran en el pla d’usos amb l’objectiu de poder presentar un esbós d’aquest document durant l’any 2014 i, si hi ha el vistiplau global, poder-lo aprovar.

Can Pere Tià
La finca de can Pere Tià, ubicada a l’accés de la vall de Bell-lloc, va ésser donada a l’Ajuntament de Palamós l’octubre de 1992 per la seva propietària, la senyora Erika Schade de nacionalitat alemanya (que va morir l’octubre de 2000), amb el desig que la finca revertís a benefici del municipi.

Aquesta propietat municipal té una extensió d’unes 12 hectàrees i comprèn l’espai de la casa, amb piscina i jardins, els elements patrimonials de la finca així com els naturals, amb una zona boscosa d’alzines i pinedes i diverses zones de conreu.

El pla d’usos de la finca municipal de Can Pere Tià determinarà entre altres el sistema de gestió, conservació i difusió d’aquest entorn i del seu patrimoni cultural i natural.

El Consell de Participació
A finals de 2012 Palamós es va constituir el Consell de Participació, el principal òrgan consultiu i assessor del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 2012-2015 de Palamós (PEPC).

Amb l’objectiu d’arribar a l’espectre més ampli possible de la població el Consell de Participació va quedar format per: sis ciutadans, quatre membres d’entitats de la vila, un representant de cada grup polític municipal del consistori i quatre tècnics municipals. Aquest consell es reuneix cada tres mesos de manera ordinària amb la intenció de canalitzar totes les qüestions municipals que tinguin a veure amb la participació ciutadana.

A banda del pla d’usos de la finca municipal de Can Pere Tià, l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós i el Consell de Participació treballen actualment en el desenvolupament del procés participatiu de la Festa Major de 2014, en la millora del registre de fundacions i associacions ciutadanes o bé en la realització de cursos formatius enfocats a la millora de la interrelació i participació ciutadana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp