El conseller d’Interior, Felip Puig, presideix a Palamós la Junta Local de Seguretat

Aquest matí (11/07/12) el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, ha presidit la Junta Local de Seguretat de Palamós, en un acte que s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Palamós.

Aquesta sessió ha comptat amb la presència de l’Alcaldessa de Palamós, del subdirector general de Coordinació de la Policia de Catalunya, del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, del regidor de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Palamós, així con dels màxims responsables dels cossos de policia a la zona: Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i Policia Local de Palamós.

Durant la reunió d’avui, s’han valorat els serveis de seguretat ciutadana realitzats al municipi durant els darrers anys a la vila, i s’han proposat aquells serveis policials conjunts que s’hauran de realitzar aquest estiu a Palamós.

La destacada presència del conseller avui a Palamós ha servit també per a la signatura de dos convenis de col•laboració entre les dues administracions, autonòmica i local, en matèria de seguretat.

L’OAC A LA SEU DE LA POLICIA LOCAL
Per un costat l’acord que permetrà la ubicació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la comissaria de la Policia Local de Palamós, un servei que ara es troba situat en unes instal•lacions cedides per l’autoritat portuària i ubicades a l’accés del port de Palamós.

L’horari d’obertura d’aquesta OAC i fins ara és de 24 hores durant el període d’estiu, i a l’hivern està connectada amb la comissaria de la Bisbal d’Empordà mitjançant un intèrfon, i el servei es dóna a requeriment, o bé resta oberta quan hi ha prevista l’arribada d’algun creuer. Actualment aquestes instal•lacions presenten deficiències en el seu condicionament tant en serveis, climatització i connexions informàtiques.

Amb l’objectiu d’una contínua millora en la coordinació i complementarietat amb la Policia Local de Palamós, resulta molt favorable traslladar aquesta Oficina d’Atenció Ciutadana a les dependències de la Policia Local de Palamós, atès que amb aquesta mesura s’incrementarà el patrullatge amb una patrulla mixta, i es millorarà en les condicions de les instal•lacions i en la fluïdesa de les comunicacions entre els dos cossos.

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA
A banda el conseller i l’alcaldessa també han signat un acord per a la redacció d’un pla local de seguretat viària per a la vila, que comptaria amb la col•laboració del Servei Català de Trànsit, que dirigirà l’elaboració i redacció d’aquest document que tindrà en compte els trets bàsics i característics de Palamós amb l’objectiu de contribuir a un augment de la seguretat viària al municipi.

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
La Junta Local de Seguretat, que al municipi de Palamós es va constituir l’any 1997, es va acabar definint i potenciant l’any 2007, adaptant-la a la nova Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Aquesta nova definició també va tenir com a objectiu poder ampliar i millorar les polítiques de seguretat local fixant els criteris de coordinació, col•laboració i cooperació entre els diversos cossos i forces de seguretat, assolint un sistema de seguretat global, eficaç i de qualitat per al ciutadà.

Les funcions específiques que s’atribueixen aquest òrgan són, entre altres, les d’analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi, i definir les corresponents polítiques de seguretat al seu àmbit, elaborar plans per a la seguretat local, i avaluar el nivell d’execució dels plans i consecució dels objectius definits a les polítiques de seguretat municipal.

La Junta Local de Seguretat també inclou l’estudi i l’aprovació dels informes o propostes sobre la seguretat pública al municipi que formuli la mesa de coordinació operativa o les organitzacions ciutadanes d’àmbit municipal.

Paral•lelament a la constitució de la Junta Local de Seguretat, es va crear també la Mesa de Coordinació Operativa que es reuneix sempre que sigui necessari a criteri dels seus components, amb la funció ordinària d’execució de les accions, els plans o els programes acordats per la Junta Local de Seguretat, la qual ha de supervisar-ne el desenvolupament i avaluar-ne els resultats.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat