El grup impulsor del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós lliura l’esborrany d’aquest document a l’Ajuntament de la vila

La sala d’actes de l’Ajuntament de Palamós va acollir dissabte passat, 9 de juny al matí, l’acte de lliurament de l’esborrany del Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi, que durant el darrer any s’ha estat elaborant amb la participació de l’Ajuntament de la vila, associacions, entitats i particulars, cercant la màxima implicació dels palamosins i les palamosines.

L’Acte de dissabte va ser encapçalat per l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa Ferrés, el portaveu del Grup Impulsor del Pla Estratègic de Participació Ciutadana, David Sagrera; i el regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós, Joan M. Juan Gea. Aquest representants municipals i ciutadans de la vila van coincidir en destacar que aquest document permet obrir un nou camí, posant a l’abast dels ciutadans i ciutadanes una eina de futur per a la presa de decisions, mitjançant la qual poder construir ciutat amb la participació de tots.

Fruit d’aquest treball col•lectiu realitzat durant el darrer any i que ha comptat amb la participació dels palamosins i les palamosines, l’esborrany d’aquest document marca quatre línies bàsiques:

Organització municipal: Es refereix a implementar un model de gestió que ha de tendir al treball transversal. En aquest àmbit es marquen diverses accions com: l’elaboració d’una agenda participativa, accions formatives al personal municipal, creació d’una base de dades única accessible des de les diferents àrees, o desenvolupar una guia pràctica de participació ciutadana.

Comunicació i informació: El foment de la participació ha de promoure una correcta difusió de la informació en tots dos sentits: des de l’Ajuntament cap a la ciutadania i a la inversa. Accions a portar a terme: fer pública una “Agenda de participació municipal”, organitzar sessions informatives per barris, millorar els canals de comunicació interns i externs, crear la finestreta de participació a l’Ajuntament.

Dinamització i foment del teixit ciutadà: Per tal d’aconseguir un teixit social ric, plural i participatiu cal que des de l’Ajuntament s’impulsin plans municipals amb els objectius de fomentar l’associacionisme, dinamitzar el teixit associatiu i promocionar les associacions i donar-les a conèixer a la població. Accions a portar a terme: Crear una base de voluntariat, facilitar el manteniment i la creació d’associacions, introducció de tecnologies de la informació i la comunicació, crear espais de treball en xarxa entre entitats.

Escola de participació: Cal que l’Ajuntament asseguri, entre altres criteris bàsics, la formació sobre la participació ciutadana, amb l’objectiu d’assolir una cultura participativa. Accions a portar a terme: Cursos formatius dirigits als responsables polítics, als tècnics de l’Ajuntament i a la ciutadania, exposar els processos participatius a les llars de jubilats o altres espais de trobada, generar processos participatius interescolars.

PROCÉS FINAL D’APROVACIÓ
Aquest document definitiu, i un cop revisat pels tècnics municipals, estarà en disposició d’aprovar-se definitivament al Ple municipal del proper mes de juliol. La previsió d’aquest calendari és que el pressupost municipal 2013 pugui recollir les primeres propostes de la futura Agenda de Participació Ciutadana i en àmbits com el de la organització de la Festa Major o la reforma del passeig del Mar de Palamós, entre altres.

EL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE PALAMÓS
El procés d’elaboració del Pla de Participació Ciutadana de Palamós va néixer fa un any arrel de la Jornada del Projecte Educatiu de Ciutat. Fruit d’aquesta Jornada va sorgir un grup de ciutadanes i ciutadans interessats en participar en l’elaboració del Pla de participació ciutadana. Aquest grup es va constituir com a grup impulsor i va iniciar els treballs d’elaboració d’un Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós.

De manera paral•lela, amb la constitució del nou Consistori sorgit de les eleccions de maig de 2011 es va crear a l’Ajuntament de Palamós la figura del Regidor de Participació Ciutadana. El grup impulsor i la Regidoria van unificar criteris i establir com a bases de partida uns objectius bàsics i una metodologia de treball per donar coherència a tot el procés, definir-ne les idees marc i planificar-lo.

A partir d’aquests objectius entre setembre i desembre 2011 el grup impulsor va redactar un esborrany de pla que va ser assumit per la regidoria com a document base d’un procés de debat ampli per arribar a la redacció del pla definitiu. Posteriorment, durant els mesos d’abril i maig passats, es varen organitzar les jornades de presentació i debat entre els col•lectius educatius, associacions de veïns, entitats, agents econòmics i ciutadans, per tal de recollir propostes i esmenes al Pla Estratègic de Participació Ciutadana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat