El Museu de la Pesca fa un recorregut per la història de Palamós, des del segle XVII al XX, mitjançant la cartografia vinculada al municipi

Fins a finals del mes de febrer la sala d’exposicions temporals del Museu de la Pesca, presenta l’exposició “Cartografia de Palamós, el port i la vila”, mitjançant la qual es mostren antics plànols, cartes nàutiques, portolans i mapes, que recullen les característiques geogràfiques i arquitectòniques del municipi, el port i el seu litoral, des del segle XVII al XX.

Aquesta exposició inclou un total de 20 peces, principalment del fons del Museu, encapçalats per una maqueta central que reprodueix com era la vila a finals del segle XVII.

Un recorregut per la història de Palamós
Entre els documents que es poden veure es destaca també un dibuix de 1668 que mostra una vista panoràmica de la vila de Palamós, amb la muralla i amb galeres fondejades al port, que va realitzar Pier Maria Baldi amb motiu del viatge per Europa de Cosme de Mèdici, Príncep de la Toscana.

També es pot veure una carta nàutica de 1886 on es representen les profunditats i els tipus de fons, esculls, cales i platges; un portolà del 1824 que descriu l’entrada a la badia de Palamós; o un plànol de Palamós de 1694 amb la ubicació de les tropes franceses durant l’atac que va patir la vila el juny d’aquell any.

Precisament d’aquest període es destaca un plànol de la vila i la ciutadella de Palamós, realitzat amb posterioritat a l’atac francès de 1694. En aquest document s’indica la situació de la ciutadella amb el primer convent dels Agustins a l’interior. Gràcies a les anotacions que conté aquest plànol, dins la vila es pot identificar el portal de Mar, la bretxa, el portal de Terra, la parròquia, el mercat, l’hospital, el magatzem de la pólvora, el port i el molí de vent de la punta del Molí.

L’exposició “Cartografia de Palamós, el port i la vila”, que restarà oberta al públic fins a finals de febrer, es pot veure gratuïtament a la sala d’exposicions temporals i en els horaris d’obertura del Museu de la Pesca, de dimarts a divendres de 10 a 13:30 h, i de 15 a 19 h; i els caps de setmana i festius de 10 a 14 h, i de 16 a 19 h.

Els diumenges, accés gratuït al Museu
Pel què fa a l’exposició permanent que mostra aquest equipament cultural, cal destacar que, mentre es perllongui el confinament municipal i pensant principalment amb la ciutadania de Palamós, s’ha establert que tots els diumenges inclosos dins aquest període, l’accés del públic al Museu de la Pesca sigui de manera totalment gratuïta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat