El pla d’arranjament de diversos trams de voreres del municipi inicia l’execució d’obres al carrer Xaloc

Aquest mes de juny s’han iniciat les obres de millora dels trams de vorera en més mal estat del carrer Xaloc, en un projecte inclòs en el pla d’arranjament de voreres que enguany està executant l’Ajuntament de Palamós a diversos punts del municipi.

En el cas del carrer Xaloc els trams afectats són, els dels dos costat del primer sector, concretament entre el carrer de Salvador Albert i Pey i el carrer Ample; i la vorera dreta (sentit circulació) que va des del carrer Ample i fins a l’escola Vedruna.

Els treballs es basen amb el reemplaçament de la totalitat del paquet estructural i del paviment d’aquestes voreres que presenten desperfectes amb la pèrdua de regularitat del panot, i l’aixecament i trencament de peces. Aquestes tasques són a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública i és previst que s’enllesteixin abans de final d’aquest mes de juny. El projecte també s’aprofita per realitzat el canvi de les canonades d’aigua que passen per aquests sectors, amb unes tasques que són a càrrec de la companyia concessionària Capsa.

El pla de millora de voreres que s’executa enguany inclou una superfície global que supera els 1300m2, amb un pressupost total de 116.992,29 euros.

Les obres es varen iniciar el passat mes d’abril al carrer de Nàpols, seguint per l’avinguda de Catalunya i el carrer de Sant Joan Bta. de La Salle. Un cop enllestides les feines al carrer Xaloc, i en aquest cas ja després de l’estiu, es conclourà aquest pla anual amb l’execució de treballs a les voreres del carrer de Josep Joan i del passatge del Taper.

Mitjançant aquestes actuacions es possibilita ajustar les voreres als requisits d’accessibilitat, amb l’adaptació dels guals de les zones de pas i dels trams amb una amplada mínima insuficient.

Desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres
Una part de les voreres incloses en aquest pla presenten danys estructurals ocasionats, principalment, pel desenvolupament en superfície de les arrels d’algun dels arbres que en l’actualitat hi ha ubicats. Aquest és el cas del carrer de Nàpols o bé de l’avinguda de Catalunya.

Precisament aquest projecte de millora de les voreres del municipi ha previst la retirada d’aquests arbres, bàsicament plataners, que són substituïts per l’espècie Magnòlies menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat