El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 atorga la màxima subvenció a Palamós després de la resolució de les al•legacions presentades

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) previst per al període 2020-2024, ha atorgat la màxima subvenció al projecte de reforma urbana que s’executarà en diversos carrers del sector de l’Eixample del barri de la Platja, a Palamós.

Aquesta aportació quasi duplica la que va ser aprovada inicialment pel PUOSC que era de 127.000 euros, i a la qual l’Ajuntament de Palamós va interposar al•legacions en considerar que el projecte presentat per a rebre aquestes ajudes mereixia una millor puntuació.

Un cop resoltes aquestes al•legacions la Generalitat de Catalunya ha considerat atorgar a Palamós uns ajuts globals de 250.000 euros, el màxim que pot aportar el PUOSC per tipus de municipi i període d’execució.

Un cop augmentada l’aportació econòmica del PUOSC 2020-2024, l’Ajuntament de Palamós està estudiant la possibilitat d’ampliar l’àmbit d’actuació del projecte d’aquest sector de l’Eixample, que originalment té una superfície total de 5.665m², delimitat entre el passeig del Mar i l’avinguda del President Francesc Macià, per un costat; i el carrer d’Aragó i el del Mar, per l’altre.

Projecte de reforma urbana
L’avantprojecte que s’ha elaborat per part dels Serveis Tècnics municipals, permet la millora de la imatge de l’entrada al municipi des de Calonge i Sant Antoni, i la seva actualització a les exigències actuals de l’espai públic.

L’àmbit d’aquesta primera fase d’intervenció abasta concretament el carrer Nàpols i el carrer Rosselló, entre el passeig del Mar i el carrer President Macià; el carrer López Puigcerver, entre carrer del Mar i carrer d’Aragó; així com la vorera sud del carrer riera d’Aubi i la vorera est del carrer del Mar.

L’objectiu serà que després d’aquesta primera fase es repliqui aquest projecte, en diverses fases, fins a arribar progressivament a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Aquesta primera fase prevista per l’any vinent, proposa l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També permet la millora de l’estalvi energètic amb la realització d’una xarxa separativa que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses.

També és prevista la substitució de lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat i mobiliari públic, la substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable, així com l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i per a millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

La millora d’aquest àmbit permet també la pacificació de la circulació de vehicles als carrers Nàpols i Rosselló, amb la implantació d’un carril bici al carrer Nàpols, tal com ja s’ha fet en altres trams d’aquest mateix carrer. També inclou la pavimentació de la vorera sud del carrer Riera d’Aubi; i l’eixamplament de la vorera est del carrer del Mar.

Aquest projecte de reforma urbana té un cost global d’uns 826.000 euros, i a banda de l’aportació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya PUOSC 2020-2024, el pressupost es complementarà amb les aportacions dels veïns, mitjançant contribucions especials, i de l’Ajuntament de Palamós.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp