El ple de Palamós aprova una moció instant la Generalitat al compliment de les subvencions atorgades al projecte Palamós Millora

El ple municipal de l’Ajuntament de Palamós corresponent a aquest mes de febrer i que es va realitzar el passat dimarts dia 26, va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals representats al plenari, quatre mocions unitàries.

D’aquestes cal destacar la que insta al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment de les seves obligacions econòmiques en relació a les subvencions de l’obra inclosa al projecte Palamós Millora de la Llei de Barris. Tot i que les certificacions d’obra, com a document acreditatiu de l’execució de la inversió i de la despesa que aquesta ha comportat per part de l’Ajuntament de Palamós, s’han tramés a la dependència de l’administració autonòmica encarregada de la seva tramitació de manera regular i continuada, el resultat no ha pogut ser menys satisfactori:

La part del 50% de les certificacions corresponents fins a maig de 2011, per import de 778.291,93 euros, es troba reconeguda i pendent de pagament per part de la Tresoreria de l’administració autonòmica des de fa quasi dos anys.

Pel que fa a la part del 50% de les certificacions posteriors, des d’octubre de 2011, per import de més de 3.500.000€, que l’ajuntament esperava percebre, no ha estat ni tant sols reconeguda i encara està pendent al Departament de Territori i Sostenibilitat. Els pressupostos de la Generalitat dels anys 2011 i 2012 no han contingut cap partida destinada al projecte Palamós Millora.

El document que signen els grups municipals del PSC, CiU, ERC i EPM-ICV, demana a la Generalitat el pagament del deute reconegut i la tramitació i el reconeixement dels imports derivats de les certificacions, i amb un deute global d’uns 4.200.000 €. La moció també reclama una reunió amb caràcter urgent de l’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals amb el conseller de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

El ple de dimarts també ca aprovar una moció per tal d’aturar els estudis i les prospeccions marines d’hidrocarburs a la costa catalana. El passat 17 de gener, el BOE anunciava la sol•licitud de permisos de prospeccions per localitzar hidrocarburs a la Costa Catalana. Segons aquest document, l’empresa Capricorn Spain Limited ha sol•licitat a la Direcció General de Política energètica i Mines els permisos per a la recerca d’hidrocarburs (gas i petroli) a la zona de la Costa Catalana.

Es tracta d’un projecte de prospecció de la geologia del fons marí en una extensa àrea. L’objectiu és trobar indicis de bosses de gas natural i/o de petroli per a la seva explotació. Pocs dies després, apareixia al BOP un anunci de la Dependència d’indústria i Energia de la subdelegació del Govern a Girona, pel qual se sotmetia a informació pública l’estudi d’impacte ambiental del projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears”. Aquest és un altre projecte de prospeccions sísmiques, però que comporta un àrea d’afectació molt major i que ja està en una fase més avançada.

Les prospeccions malmetrien els recursos naturals i, alhora, comprometen la salut de les persones i el benestar de la nostra societat. També afectarien l’activitat econòmica de la zona, on el sector pesquer i turístic de tota la costa es veurien alterades.

És per això que el ple municipal mitjançant aquesta moció vol declarar la costa catalana lliure de prospeccions marines d’hidrocarburs, i exigeix al Govern de l’Estat que suspengui els permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions marines a la costa Catalana, tant a l’empresa Capricorn Spain Limited, com a l’empresa Seabird Exploration FZLCC i a qualsevol altra que ho demani amb les mateixes finalitats.

El ple va aprovar per unanimitat aquestes mocions i també dues més, en aquest cas una en suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, i la darrera en defensa de l’autonomia local i del règim competencial local de la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat