El Ple de Palamós designa la primera síndica de greuges del municipi

Palamós comptarà, a partir del mes vinent, amb la seva primera síndica municipal de greuges, així ho va designar ahir (16/03/21) el Ple municipal, que va donar el seu suport unànime a la persona proposada per l’actual síndic Palamosí, David Sagrera, i ratificada per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Palamós.

Es tracta de la palamosina Fina Camós Ramió que prendrà plenament possessió del càrrec el mes vinent, coincidint amb el Ple municipal d’abril, un cop ratificat amb Decret d’alcaldia i publicat al Butlletí Oficial de la Província.

D’aquesta manera Camós donarà relleu al fins ara síndic, David Sagrera, que ahir en el Ple va tancar el seu mandat donant lectura de la Memòria d’actuacions realitzades per l’Oficina del Síndic durant l’any 2020. El consistori va voler agrair la dedicació i la tasca duta a terme per Sagrera com a síndic durant els seus cinc anys de mandat en aquesta institució municipal, concretament des de 2016 i fins ara.

Els respectius portaveus varen destacar la seva lloable tasca en el desenvolupament del càrrec de síndic municipal de greuges de Palamós que l’actual síndic de greuges ha exercit amb responsabilitat, independència i rigorositat en defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Palamós.

Fina Camós, primera síndica municipal de greuges a Palamós
La nova síndica, de 64 anys, és llicenciada en farmàcia i des de l’any 1986 ha estat vinculada professionalment a la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE, com a cap del Servei Farmàcia fins a 2017, i d’on aquest mes de març deixa d’exercir definitivament la seva activitat professional per jubilació.

Durant els anys que he exercit la professió de farmacèutica hospitalària ha compaginat i complementat aquesta tasca amb l’activitat docent en l’àmbit farmacèutic o en la gestió de serveis en atenció primària, socials i hospitalaris.

Fina Camós és autora de diverses publicacions en revistes de la professió i ha participat com a ponent en congressos i jornades relacionats amb la seva especialitat. També ha organitzat i participat en actes de divulgació sobre l’ús dels medicaments per a la població general.

En l’activitat de voluntariat ha col•laborat en la posada en marxa d’un servei de farmàcia a l’hospital de Sant Joan de Déu de Thiès, al Senegal; o bé ha col•laborat en el programa Vacances en Pau per a infants saharauís. La nova síndica també ha format part del voluntariat educatiu que promou l’Ajuntament de Palamós, acompanyant en l’estudi nens i nenes de les escoles del municipi. També ha participat en el programa Lecxit de la Biblioteca de Palamós.

La Sindicatura Municipal de Greuges de Palamós
La funció principal que realitza la Sindicatura Municipal de Greuges de Palamós, és la de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels palamosins. Amb aquest objectiu la persona titular del càrrec de síndic o síndica, atén les peticions i queixes voluntàries dels ciutadans de Palamós que per raons administratives, econòmiques o polítiques se senten perjudicats pel funcionament de l’administració local o per les decisions preses per qualsevol dels òrgans del Consistori.

Per a garantir aquesta tasca la síndica no està subjecte a cap mandat imperatiu i no rep instruccions de cap autoritat, exercint la seva funció amb total independència i objectivitat. Aquesta institució municipal es configura com un òrgan de conciliació amb la finalitat de resoldre el major nombre de conflictes que es plantegen entre l’administració municipal i els ciutadans.

En l’exercici de la seva funció la síndica té la facultat de recaptar tota la informació i la documentació que consideri necessària sobre l’activitat de l’administració municipal, de les autoritats i del personal que en depèn, així com sobre les activitats, les autoritats o el personal que es trobin adscrits a un servei públic local. En aquest sentit es té especialment cura que l’administració resolgui en el temps i en la forma pertinents les peticions i els recursos que li hagin estat formulats o presentats.

Amb l’interès de poder garantir les millors condicions per a l’exercici de la seva funció i atendre les visites dels palamosins, la seu de la Sindicatura de Greuges de Palamós està situada en un edifici externalitzat del mateix Ajuntament, ubicada al carrer de Mauri Vilar, 17, en ple barri vell del municipi i molt a prop del carrer Major. Aquesta oficina està atesa també per personal administratiu i el contacte per a qualsevol consulta o informació es pot realitzar mitjançant el telèfon 972 600 973.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat