El Ple municipal aprova la reducció del 75% de la quota d’ocupació de la via pública per al sector comercial i el de la restauració local

L’Ajuntament de Palamós segueix aplicant mesures que ajudin a minimitzar els efectes col•laterals negatius que té la pandèmia entre la societat local i el seu teixit empresarial i comercial. Amb aquest objectiu s’ha impulsat un nou Pla de xoc dotat amb una aportació pressupostària de 650.000 euros, aprovada el mes passat, que se centra en l’atenció social a les famílies i el foment de l’economia i l’ocupació al municipi.

En aquesta línia l’Ajuntament de Palamós i en el Ple celebrat ahir dimarts (20/04/21), va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del domini públic local, amb una reducció de la quota vigent de les ocupacions amb taules, cadires i mercaderies, d’un 75%, amb efectes a partir de l’1 de juliol i fins al 31 de desembre.

La reducció de la quota beneficia terrasses de bars, restaurants, o expositors de comerços, que es poden situar a la via pública. Aquesta mesura ha de sumar-se a d’altres incloses en el Pla de xoc, i mitjançant les quals es permeti fer possible que les activitats econòmiques d’aquests sectors, molt afectades per la crisi sanitària provocada per la Covid, puguin mantenir-se.

Pla de xoc 2021
L’Ajuntament de Palamós va activar el passat mes de març un nou Pla de xoc per fer front a la crisi de la COVID-19 al municipi, amb l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan, un volum de recursos públics per poder mitigar els efectes socials i econòmics que segueix comportant aquesta pandèmia.

Aquest segon pla de xoc dona continuïtat al que ja va aprovar el municipi el juny de l’any passat, i en aquest cas compta amb una dotació pressupostària global de 650.000 euros.

La prioritat se centra en l’atenció social a les famílies i el foment de l’economia i l’ocupació, fixant les accions concretes amb la dotació pressupostària corresponent.

En l’apartat social el pla inclou un global de 310.000 €, on es destaquen les subvencions per al lloguer o per a fer front a les hipoteques d’habitatges, amb ajuts directes de fins a 750 € per unitat familiar. També formen part de les línies socials, les subvencions a famílies vulnerables per a finançar despeses corresponents a l’inici del curs escolar dels seus fills; per a garantir-los les activitats extraescolars com a continuïtat de la formació no reglada, i per a l’adquisició de material escolar.

Pel que fa al foment de l’economia i l’ocupació al municipi, s’ha acordat que mitjançant aquest nou pla de xoc es faci una aportació global de 340.000 €. En aquest apartat s’inclou una nova línia de subvencions a les empreses i comerços, que s’han vist afectats pel decret de tancament, amb aportacions directes de 600 € per establiment, i que inclouran: els comerços que han hagut de tancar durant els caps de setmana; els gimnasos, les acadèmies i les escoles de dansa, la restauració, els establiments d’oci nocturn i les agències de viatges.

També s’inclouen aportacions econòmiques per a l’obertura de nous comerços, amb ajuts al lloguer durant els primers mesos d’implantació del negoci, i incentivant que els propietaris del local ofereixin lloguers per sota el preu de mercat. En aquesta línia d’ajudes també si podran incloure aquells comerços i empreses del municipi en situació de crisi que vulguin reorientar la seva activitat.

En el nou pla de xoc s’estableixen aportacions econòmiques per a la realització de campanyes de promoció del municipi, i d’implantació i difusió de la marca turística de Palamós. Es destaca també l’impuls de programes d’inserció laboral, destinats principalment a joves, dones de més de 45 anys, i homes de més de 50; així com el foment de la contractació directa per part de l’Ajuntament, de col•lectius amb major dificultat d’inserció laboral i amb l’objectiu d’ajudar en tasques de prevenció Covid.

Les àrees municipals amb vinculació directa al Pla de xoc, estan ultimant actualment la redacció de les bases de les diverses propostes que s’inclouen i que abans de final de mes es començaran a publicar, per parts, iniciant d’aquesta manera el procés per a poder sol•licitar les diferents línies d’ajut. L’Ajuntament de Palamós té previst reforçar amb personal aquestes àrees amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació de les sol•licituds i la posterior valoració tècnica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp