El projecte Palamós Peix vol convertir el municipi en el referent del peix fresc a Catalunya

Aquest matí (22/06/18) s’ha dut a terme la presentació oficial del pla estratègic Palamós Peix, que liderat per l’Ajuntament de Palamós-Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de la vila, compta amb la participació de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics vinculats amb el municipi. Aquest projecte vol contribuir al desenvolupament local a través del peix desembarcat a la llotja de Palamós, i en totes les dimensions: extractiva, transformadora, comercialitzadora i de consum; convertint Palamós en el referent del peix fresc a Catalunya.

Per tal d’impulsar aquest projecte innovador s’ha constituït una taula de treball que està integrada per pescadors, peixaters, distribuïdors, restauradors i comerciants de Palamós, però també, per representants del consorci de salut de la comarca, del sector educatiu de la vila i de l’àmbit universitari, científic i tecnològic gironí. Representants de tots aquests sectors han estat presents en la presentació del projecte Palamós Peix realitzada aquest matí, encapçalats per l’alcalde de Palamós, el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós i el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Els palamosins/es, principals prescriptors del producte
Precisament la transversalitat que té aquest pla estratègic és un dels principals valors del projecte que se suma a la tradició, el prestigi, la innovació i l’experiència que té Palamós com a port pesquer.

Un altre dels eixos destacats és el de fomentar la sostenibilitat de la pesca, respectant el medi marí i el recurs pesquer, així com l’impuls del coneixement del peix entre la ciutadania de la vila, educant, informant i sensibilitzant en els valors que representa la cultura del peix, per tal que els palamosins siguin els principals prescriptors d’aquest producte pesquer.

El pla estratègic Palamós Peix proposa crear les bases per a poder garantir en tot moment l’origen, l’etiquetatge i la traçabilitat del peix desembarcat a la llotja de Palamós, així com crear una marca de garantia del peix fresc local, situant el port palamosí com a referent de la pesca sostenible, creant la guia de bones pràctiques en la captura, producció, transformació, consum i presentació del peix de Palamós, així com desenvolupant aquells elements, sistemes i recursos que permetin una millor distribució del peix garantint sempre la seva qualitat.

Seguint una línia de treball clara
El projecte Palamós Peix ja compta amb antecedents de relleu que se sumen a les noves propostes de treball. Així es destaca la feina que ja està fent la Confraria de Pescadors de Palamós amb el pla de gestió de la gamba, que pioner a la Mediterrània, permet millorar la pesquera de gamba vermella en els seus caladors. Aquest pla inclou, entre altres, la creació de la marca de garantia Gamba de Palamós, l’ús de noves portes d’arrossegament que no malmeten el fons marí, així com la malla de 45 mil•límetres de forat per evitar pescar gamba petita.

També s’inclouen els dos mesos de veda a l’any, o bé la limitació en el nombre de passades que les barques poden fer a cada calador. Aquest exemple de co-gestió pesquera, on l’àmbit científic participa directament amb el sector, s’està convertint en un model per a altres ports, i degut als seus bons resultats obtinguts el Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha prorrogat cinc anys més el reconeixement legal necessari per a la seva realització al port palamosí.

També n’és exemple l’equipament cultural de l’Espai del Peix, extensió del Museu de la Pesca, que contribueix a la sostenibilitat, a la difusió de la gastronomia i dels productes del mar, tot posant en valor i fent pedagogia d’aquelles espècies menys cotitzades però amb un alt valor culinari i gastronòmic. L’Espai del Peix esdevé centre d’interpretació de la pesca, espai gastronòmic del peix i aula taller de cuina i formació, promocionant els productes pesquers del port de Palamós, el mateix sector i la gastronomia marinera.

Primeres actuacions que es desenvolupen aquest any
Durant aquest any 2018 ja s’han marcat les primeres línies de treball del pla estratègic Palamós Peix, i que són coordinades per la taula transversal creada amb aquest fi. En aquest sentit és previst la realització d’un estudi del perfil del consumidor i dels canals de venda del peix de Palamós i la potenciació de la marca de garantia Gamba de Palamós. Amb aquest estudi es pretén contribuir a la millora de la diferenciació del producte pesquer de Palamós tant a la peixateria com al restaurant, realitzant entrevistes qualitatives al sector, operadors i clients. Amb la informació resultant es confeccionaran manuals per peixaters i restauradors.

Una altra de les propostes que ara es posen en marxa és el projecte anomenat MasterPeix, mitjançant el qual es formaran pescadors palamosins per tal que esdevinguin intèrprets-educadors del peix desembarcat a la llotja de Palamós i de la cuina marinera local, amb l’objectiu d’apropar-se al sector turístic del municipi i com una oportunitat de diversificar la seva economia.

La tercera de les actuacions que es realitzaran enguany dins el pla estratègic Palamós Peix, és la que té veure amb l’estudi de nous materials per a l’envasament de la gamba de Palamós per a poder ser distribuïda en envasos personalitzats, que garanteixin la seva conservació, afavorint la inviolabilitat, identificació, traçabilitat i diferenciació durant el seu procés de comercialització. El projecte preveu poder fer extensible aquests materials d’envasament a altres espècies pesqueres.

El pla estratègic Palamós Peix compta amb el suport de la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimanetació de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria General de Pesca, depenent del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; i el Grup d’Acció Local de Pesca (GALP) Costa Brava, vinculat al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat