El servei de transport i distribució d’àpats atén els ciutadans de Palamós amb situació d’aïllament o vulnerabilitat sobrevinguda per la pandèmia

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós ha potenciat el servei de transport i distribució d’àpats a domicili, per tal de poder cobrir al municipi totes aquelles necessitats de subministrament d’aliments que la crisi sanitària actual ha provocat.

Aquest servei va dirigit especialment a persones grans i persones amb algun tipus de dependència, que tenen dificultats per ser autònoms en la seva vida diària. Durant el darrer any s’ha incrementat el nombre d’usuaris, fruit bàsicament de la situació d’aïllament sobrevinguda per la pandèmia, sumat a la manca de xarxa social o familiar de moltes persones grans i/o amb dependència.

Mitjançant aquest servei es va permetre poder distrubuir durant l’any 2020, un total de 10.512 àpats al municipi, un 53,4% més que l’any anterior, que va ser de 6.852.

El transport i distribució d’àpats a domicili està integrat, per atendre l’emergència sanitària, en el conveni que l’Ajuntament de Palamós té signat amb l’Assemblea local de Creu Roja, que inclou també dispositius sanitaris als esdeveniments, i la participació en situacions d’emergències. Aquest conveni compta amb una aportació econòmica municipal de 36.000 euros.

El personal de Creu Roja Palamós fa el lliurament diari d’aquests aliments a cadascun dels usuaris i directament als seus habitatges. Aquest servei possibilita a la vegada, que aquests tècnics sanitaris estableixin contacte directe amb les persones que en són usuàries i que en la seva majoria viuen soles, podent fer un seguiment del seu estat i de les necesiats que es puguin anar generant, per tal de resoldre de manera coordinada amb l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania.

L’any passat l’Ajuntament de Palamós i l’Assemble Local de Creu Roja ja van impulsar de manera conjunta diverses accions, activitats i serveis dins el projecte “Creu Roja Respon”, mitjançant el qual es fa l’acompanyament de persones grans, persones amb poca mobilitat i sense xarxa social, a fer gestions essencials per la vida diària a establiments comercials o bancaris.

També s’han realitzat compres a supermercats, farmàcies, que posteriorment s’han lliurat als domicilis de persones que s’han confinat durant el període de l’Estat d’Alarma. Així mateix s’ha fet seguiment telefònic a usuaris, visites domiciliàries, informant sobre mesures de prevenció i de contenció comunitària i informació social (prestacions disponibles, recursos existents,…).

En referència a la inclusió social s’estan cobrint necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal i de la llar, de productes sanitaris, per tal d’atendre les sol•licituds que es reben d’unitats familiars que s’han vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp