Els treballs d’asfaltatge del carrer Arnau Sa Bruguera, modifiquen la mobilitat en l’accés i sortida del municipi per aquest vial

Des de demà dimarts 26 d’abril i fins al dimecres 4 de maig, es durà a terme el procés d’asfaltatge del carrer d’Arnau Sa Bruguera, un dels principals eixos d’entrada i sortida del municipi amb enllaç directe amb la carretera C-31. L’Actuació prevista en aquest vial se centra en el seu tram comprés entre el carrer de Joan Rovira i Bastons i el carrer Riera, amb una superfície global de 1.370 m2.

El projecte d’obres permetrà modificar el paquet estructural del paviment actual, per tal de garantir una major resistència al pas del temps i als vehicles pesants. L’actuació inclou el fressat, anivellament, compactació, asfaltatge i pintat de la senyalització viària.

Amb motiu d’aquestes tasques els vehicles no podran circular en el tram afectat d’aquest carrer, que també comportarà tallar l’accés que hi ha des de l’Arnau Sa Bruguera al carrer Riera.

Par tal de facilitar que els veïns i veïnes d’aquest darrer carrer puguin arribar amb vehicle fins als seus habitatges, l’Ajuntament permetrà, només als residents i de manera excepcional, que hi puguin accedir en el sentit contrari a la circulació establerta al carrer Riera.

L’accés i sortida del carrer es farà a través de la zona d’estacionament que hi ha en aquest àmbit i connectant amb l’avinguda de l’Àngel Guimerà.

La resta de persones o bé les famílies dels alumnes de l’escola Vila-romà, només podran circular amb els seus vehicles fins a la zona d’estacionament existent entre el carrer Riera i l’avinguda de l’Àngel Guimerà i, conseqüentment, no podran accedir fins al carrer Riera, tret d’un cas d’incidència o força major.

L’accés amb vehicle a la zona de supermercats del polígon de Sant Joan, s’haurà de fer pel caminal del Mas d’en Ribes, amb el qual s’enllaça des del pont de la C-31 que connecta el carrer d’Arnau Sa Bruguera amb el barri d’Es Pla.

Inici asfaltatge del segon tram de l’avinguda de Catalunya
Dins el procés d’asfaltatges que es realitzen durant aquests dies en diversos carrers del municipi cal destacar que avui també s’ha iniciat el procés d’asfaltatge del segon tram de l’avinguda de Catalunya, concretament la secció d’aquest vial limitada pels carrers d’Enric Vincke i el de la Mercè, amb una superfície de 650 m2.

Aquest pla de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, conclourà amb l’asfaltatge del tram del carrer Alba comprés entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Indústria (733 m2), on s’inclou també la reurbanització de la vorera dreta (en sentit de la circulació), amb l’eixamplament d’aquesta així com el canvi de la canonada de distribució d’aigua potable que actualment és de fibrociment.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat