Es completa el projecte de millora del darrer tram del passeig del Mar de Palamós

La millora del darrer tram del passeig del Mar de Palamós (entre carrer el del Mar i el d’Aragó) ja llueix completament la seva reforma, centrada bàsicament en la seva vorera nord, i que ha permès igualar el tipus de panot que ja es va col•locar l’any 2015 a la vorera contrària d’aquest mateix tram, concretament la que toca a la platja.

El projecte realitzat ha estat elaborat pels Serveis Tècnics municipals amb l’objectiu d’unificar la imatge d’aquesta darrera secció del passeig marítim palamosí, pavimentant la vorera amb lloses de formigó de 40x20x5 cm.

Les obres realitzades han afectat prop de 2000m2 de superfície de vorera, que s’ha eixamplat, eliminant la zona d’aparcament de forma que ara es disposa de la mateixa amplada de vorera en tot el tram.

També s’ha suprimit la canal de recollida d’aigües situada entre els arbres que s’ha substituït per una rigola continua a la vorera amb reixes de recollida d’aigües i connectada a la xarxa de plujanes.

El projecte ha ubicat parterres, que combinen espai de gespa i plantes, en diversos punts del traçat i concretament entre la nova vorera i l’espai central del passeig.

La millora també ha inclòs la incorporació d’un carril bici que connecta amb el passeig de Sant Antoni de Calonge, i en el futur també ho farà amb el que es preveu realitzar en el darrer tram del carrer Nàpols, del qual la primera secció ja s’ha construït, i que actualment ja permeten la unió amb la via verda procedent de la zona del Mas Gorgoll i el Pont de Ferro.

Les obres de millora d’aquesta darrera secció del passeig del Mar de Palamós es varen iniciar durant la primavera passada i el seu cost d’adjudicació va ser de 169.000 €.

Un cop enllestides aquestes obres, el tram final del passeig del Mar ja ha conclòs la seva reforma global, incloent-hi també la instal•lació del nou enllumenat, en aquest cas dins un projecte que es va realitzar durant el darrer trimestre de l’any passat.

El nou enllumenat
Les tasques realitzades en aquell moment varen permetre la substitució dels vells fanals, amb llumeneres d’esfera de 250 W i de vapor de mercuri, pels nous models de fanals que ja hi ha ubicat al cantó contrari, just davant de la platja, amb una òptica de gran format i 56 W de potència.

A banda el projecte també va incloure la instal•lació de cinc columnes més, dotades de focus, destinats a poder reforçar la il•luminació del parc infantil, la pista de bàsquet i la zona de petanca, ubicades dins aquest tram de passeig del Mar. A diferència dels nous fanals ubicats a la vorera que funcionen tota la nit, aquests focus compten amb un temporitzador per tal de desconnectar el llum de manera automàtica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat